Ekstra-år på ungdomsskolen gir modning

DEBATT: Det er for mange elever som avslutter ungdomsskolen med for mange enere og toere. Da er det vanskelig å gjennomføre videregående

Av: Tove Lillian Eggen. Lektor

Det er lønnsomt for hele samfunnet at alle fullfører videregående skole. I dag har man lite å stille opp med hvis man ikke har et vitnemål fra videregående enten det er fra studieforberedende eller fra yrkesfag.

Det er for mange elever som avslutter ungdomsskolen med for mange enere og toere. Da er det vanskelig å gjennomføre videregående. Særlig utfordrende er det hvis det gjelder fag som matematikk, norsk, naturfag og engelsk. Selv om det settes inn ekstra hjelp på videregående, kan det være for sent for mange, fordi det faglige gapet er for stort.

Tiltak må settes inn på grunnskolen. Et tiltak kan være å innføre fraværsgrense på ungdomsskolen lik den man har på videregående samtidig med en styrkning av skolehelsetjenesten, for å fange opp elever som sliter. Innføringen av fraværsgrense på videregående har vist seg å ha effekt. Fraværet har sunket kraftig og det er blitt lettere å hjelpe elever, fordi de møter på skolen.

Hvis fraværet er så høyt at man ikke har vurderingsgrunnlag i enkelte fag eller man får karakteren en, må man kreve at disse fagene tas opp før man fortsetter på videregående. Motiva­sjonen for læring vil også øke, fordi eleven slipper å slite seg gjennom videregående med å lære seg det som egentlig skulle vært lært på ungdomsskolen. Løsningen må være her å innføre et ekstra skoleår. Dette kan også være et år for modning. Et solid faglig ståsted vil uten tvil styrke motivasjonen for videregående opplæring.

I Danmark har man gode erfaringer med et ekstra skoleår. Det er frivillig, men mange velger dette likevel. Skoletiden brukes til å forbedre karakterene og til valgfrie opplegg innen egne interesseområder.

Overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole kan være tøff. En fraværsgrense vil gjøre elevene mer forberedt på videregående og for noen vil det være en mykere overgang til videregående hvis man har mulighet til å ta et ekstra år på ungdomsskolen.