Det er mer enn bare smårusk i det norske oljemaskineriet

DEBATT: Vi må ta på alvor det faktum at olje og gass er risky-business for statsøkonomien.

Av: Toine C. Sannes, sentralstyremedlem Miljøpartiet De Grønne

Norge våknet forrige uke opp til tidenes økonomiske blåmandag, og ble minnet på at verdensøkonomien er i rask endring og på vei inn i ukjent farvann. Det grønne skifte, koronaviruset og det massive fallet i oljeprisen setter den oljesmurte norske økonomien under press. Nå blir det tydelig hvor sårbart det er å organisere den norske økonomien på basis av optimistiske og stabile oljeinntekter.

Om prisen på olje holder seg rundt 30 dollar fatet, er det mange prosjekter på norsk sokkel som vil slite med lønnsomheten. Det igjen kan få alvorlige konsekvenser for inntektsgrunnlaget til industrien og leverandørindustrien, og ikke minst for tryggheten til de menneskene som har sitt arbeid i denne bransjen. Miljøpartiet De Grønne sitt forslag om å sette ned en oljekommisjon, etter modell fra den tyske kommisjonen som skal avvikle kullkraften, får ny aktualitet i disse dager. Vi må ta på alvor det faktum at olje og gass er risky-business for statsøkonomien, men også for mange familiers privatøkonomi.

LEDER: Oljeprisfall, børskrakk og korona gjør at dette ikke er tiden for «stay calm and carry on»

Lederen for det statlige Garantiinstituttet for eksportkreditt (Giek) innrømmer i dag et intervju i Dagens Næringsliv, at instituttet har overinvestert i oljeserviceselskaper og nå må ta et tap på ni milliarder kroner. Verdens største kapitalfond Blackrock har kunngjort at klimaendringer vil definere selskapets langsiktige investeringer, og at de vil ta like mye hensyn til risikofaktorer knyttet til klima og bærekraft som likviditet og kredittrisiko.

Den europeiske investeringsbanken (EIB), verdens største offentlige bank, har besluttet at de ikke skal gi ny finansiering for fossile energiprosjekter etter 2021. Det er allerede til neste år. I stedet skal banken finansiere innovasjon, fornybar energi og energisparing. Ved slutten av året skal alle finansieringer fra banken være i tråd med målene i Paris-avtalen. Europakommisjonen har også signalisert at etterspørselen etter gass vil gå ned, som en del av det grønne skifte.

Og ikke nok med det. Rett før jul slapp den amerikanske finansgiganten Goldman Sachs nyheten om at de nå vil utelukke fremtidig finansiering av oljeleting og boring i Arktis. Man kan tenke seg at det kan bli utfordrende å skaffe kapital til å starte boring ved iskanten, om det blir åpning for det etter Stortingets behandling i vår. Gjennom leterefusjonsordningen tar staten en for stor risiko ved å stimulere til økt leting etter olje og gass i en tid da dette utvilsomt blir mindre lønnsomt.

KRONIKK: Nordmenn er blant dem som slipper ut mest klimagasser per innbygger

Få hadde vel sett for seg muligheten for at et virus skulle være med på å påvirke oljeprisen slik vi ser nå. Men viruset verden over har ført til lavere produksjon og etterspørsel etter varer og også mindre flyreiser. Det gir i neste omgang mindre etterspørsel etter og salg av olje. Equinor falt utrolige 15,8 prosent forrige mandag, og ifølge Dagens Næringsliv var dette Equinor sin verste dag på Oslo Børs noensinne.

Det er på tide å sette alle kluter til. Den norske oljeøkonomien er sårbar for det grønne skiftet og internasjonale markedskrefter, og det er risikosport å ikke ta inn over seg denne virkeligheten. Vi er langt på overtid i omstillingen til det grønne skifte, og det er oljeøkonomien som er bremseklossen. Skal vi sikre norsk velferd og norske arbeidsplasser, må vi gjøre oss mindre oljeavhengig. Det finnes stadig færre grunner til å bli hengende fast i en sårbar oljeøkonomi, når markedene er upålitelige og fornybarskuta skyter fart.