De gjør fritidstilbudet smalere

Vi begynner å merke et taktskifte i Stavanger-politikken. Jeg håper politikerne fra flertallspartiene velger å markere seg på andre områder enn å frata barn og ungdommer gode fritidstilbud.

Av: Marie Ljones Brekke, kommunestyremedlem i Stavanger

Mange norske storbyer ser en utvikling med alt for mange ungdommer som henger i gatene. Dette kan igjen føre til økt ungdomskriminalitet og utrygge byer. Barne-, ungdoms og familiedirektoratet tilbyr tilskudd til positive tiltak som kan samle ungdommer i utsatte deler av storbyene. Byene skal selv prioritere hvem som skal få pengene, ut fra lokale forhold og hensyn.

I Stavanger får vi tilgang til disse pengene, noe som gjør det mulig for byens lag og organisasjoner å søke om penger til gode tiltak. I møte for oppvekst og utdanning den 12.02 fikk vi politikere lese søknadene som var kommet inn, og kommunedirektøren innstilte positivt på noen av disse søknadene. Blant de positivt innstilte søknadene var søknaden om å starte et tilbud til «gamere» på Storhaug i regi av NLM. NLM står for Norsk Luthers Misjonssamband og har holder til i fine lokaler på Storhaug. Både NLM og kommunaldirektøren mente at et tilbud til «gamere» var et positivt tiltak særlig rettet mot en gruppe som vanligvis ikke så lett fanges opp. 

Men til alles overraskelse ville ikke flertallet i Stavanger prioritere NLM sin søknad.

Eirik Faret Sakariassen, leder for utvalget for oppvekst og utdanning, argumenterte mot tilbudet fordi det var drevet av kristne og kunne bære noe preg av forkynnelse. Posisjonen gikk altså imot kommunedirektørens faglige anbefaling, og imot kommunens intensjon om å styrke fritidstilbudet på Storhaug. Dette kunne vært greit nok dersom posisjonen ville prioritere en annen organisasjons arbeid i stedet, men her handlet det kun om å ta bort anbefalingen, og ikke erstatte den med noen de mente kunne gi et bedre tilbud. Da begynner det å bli ille.

LES OGSÅ: – Metropolis hører hjemme på Nytorget

At man velger vekk et godt faglig begrunnet tiltak, bare fordi de driver på kristent grunnlag, er svært oppsiktsvekkende. Det er departementet som bestemmer hvem som får pengene, og jeg håper at de likevel velger å prioritere NLM sin søknad.

I Stavanger har vi lang tradisjon for å prioritere alle gode tiltak som er med på å bidra til barn og unges fritidstilbud. Barn og unge er forskjellige, og vi trenger et mangfold av tilbud for å nå alle. SV og flertallspartiene i Stavanger ønsker at tilbudene skal drives av såkalte «nøytrale» aktører. Tilbudet til NLM var ment å være et bredt tilbud som ikke stilte krav til tro eller lignende, likevel virker det som at det faktum at de som skulle drive tilbudet var kristne var nok for posisjonen til å droppe anbefalingen. 

Å tro at noen klarer å gi et helt nøytralt tilbud er svært naivt. Alle som driver arbeid blant barn og unge er personer med egne overbevisninger både politisk og religiøst. En ateistisk tilnærming er ingen nøytral tilnærming, og kan i vel så stor grad påvirke ungdommer som et kristent livssyn. Alle står vi for noe, enten bevisst eller ubevisst. Derfor er det så viktig å legge opp til et mangfold av tilbud for barn og unge, slik at alle kan finne tilhørighet der de hører hjemme. Det er bra at det ikke stilles noen krav til tro for å delta i barn og ungdomstilbud som det offentlige sponser. Å kutte støtten til de som har en tro, er likevel som å skjære av seg haken, i stedet for å barbere seg. 

LES OGSÅ: Kannik skole scorer høyt: – Mobbing vil aldri forsvinne, og derfor må vi forebygge mest mulig

Den nye posisjonen har tydelig signalisert at de ønsker å kjøre flere ideologiske kampsaker inn i kommunepolitikken. Å kutte anbefalingen om tilskudd til NLM er ett av eksemplene, men vi ser også at kampen mot de private barnehagene intensiveres. Ikke fordi Stavanger kommune har noen myndighet til å bestemme over de private barnehagene, men fordi det røde flertallet vil finne feil som de senere kan bruke som argument mot de private barnehagene. Denne type mistenkeliggjøring mener vi i KrF at de private barnehagene ikke fortjener. Kanskje skulle vi heller lært av de private, siden foreldrene er så fornøyde med det private barnehagetilbudet. 

Vi begynner å merke et taktskifte i Stavanger-politikken. Jeg håper politikerne fra flertallspartiene velger å markere seg på andre områder enn å frata barn og ungdommer gode fritidstilbud, for det er ikke særlig god politikk for byen vår!