Bymiljøets D-dag

LEDER: Den utskjelte rushtidsavgiften som snart forsvinner, virker heller ikke etter hensikten, skriver Bjørn G. Sæbø om bymiljøpakken.

Når de fire ordførerne på Nord-Jæren og fylkesordføreren møtes fredag, er det i visshet om at den reforhandlede byvekstavtalen må på plass. Enigheten om blant annet å ta vekk rushtidsavgiften, innføre halv bomsats for elbiler og snu innkrevingen på Bybrua må være der slik at de respektive kommunestyrene skal få si sitt. Trafikktallene som legges på bordet til politikerne viser at enigheten som trengs for å motta 180 statlige millioner kroner i belønningsmidler, bare er midlertidig. Ifølge de trafikktallene Aftenbladet var først ute med i går, går utviklingen i helt feil retning. Bompasseringene har økt med 7500 biler i døgnet siden bomringen ble innført 1. oktober i fjor. Den utskjelte rushtidsavgiften som snart forsvinner, virker heller ikke etter hensikten. I oktober kjørte 10.962 flere biler passerte gjennom bommene i rushtiden mellom klokken 07.00 og 09.00 og 15.00 og 17.00 sammenlignet med samme måned i fjor.


Tidlig fredag ettermiddag leveres den nye byvekstavtalen til statssekretær Anders B. Werp (H), men samtlige aktører vet at den tøffe etappen som begynte med demonstrasjoner på Bybrua, fortsatte med lokalpolitiske snuoperasjoner og til slutt satte regjeringssamarbeidet i fare, vil avløses av nye runder med hardkjør. For å nå nullvekstmålet uten rushtidsavgifter, er neste pisk i bruk parkeringsrestriksjoner. Det er lang tradisjon for å være uenige kommunene imellom om parkering på Forus, og de lokalpolitikerne som går inn for knallharde parkeringsbestemmelser i sentrum skal stålsette seg. Det blir garantert mye sjau.


Inntektene fra elbiler vil hjelpe, men når inntektene etter ett år med bomring ligger 735 millioner under prognosene ved stortingsvedtaket, understrekes det nok en gang hvilken dårlig ordning bymiljøpakkene er. Målet om å få ned biltrafikken er i evig kollisjonskurs med målet om å få inn nok bompengeinntekter til å styrke sykling og kollektivtrafikk.