Brannblokken i Bekkefaret

LEDER: Bekkefaret-blokken bekrefter sannheten om at en opphopning av personer med problemer skaper enda flere problemer, skriver Bjørn G. Sæbø.

På fire år har Rogaland brann og redning hatt 250 besøk til høyblokken i Bekkefaret. Flere branner – senest en i sist uke – sammen med ukentlige politiutrykninger, viser høyblokkens uheldige sammensetning av beboere. Ifølge Aftenbladets gjennomgang av politiloggen har det blant annet vært 16 tilfeller av ordensforstyrrelser, syv voldsepisoder, ni tilfeller av skremmende og truende atferd, åtte innbrudd/tyverier, tre tilfeller med suicidale personer, tre branner/branntilløp og åtte tilfeller av forstyrret nattero. I tillegg kastes det ofte boss, møbler og andre gjenstander ned fra leilighetene i blokken i Hjalmar Johansens gate.

LES OGSÅ: Brannvesenet med 250 besøk de siste fire årene

Stavanger kommune, brann- og redningstjenesten og politiet bruker store ressurser på å gjøre tilværelsen noenlunde trygg for beboerne som kategoriseres som «vanskelig plasserbare». Dette kan være personer med rusproblemer eller psykisk sykdom, der summen ofte blir manglende boevne. Flere av beboerne i Bekkefaret-blokken trenger hjelp, men hjelpen de får må være mer treffsikker enn i dag. Slik det er nå må en rekke offentlige instanser løpe etter for både billedlig og bokstavelig talt å drive brannslokking. Bekkefaret-blokken bekrefter sannheten om at en opphopning av personer med problemer skaper enda flere problemer.

Flere politikere har latt seg imponere av rusboliger i Trondheim, der botilbudet Jarleveien 10 inspirerte til et lignende opplegg på Lagårdsveien. «Villa Lagård» overlevde ikke budsjettprosessen i fjor høst, og det er åpenbart ulike oppfatninger i Stavanger Boligbygg KF og kommunens helse- og omsorgsadministrasjon om hvilke løsninger som er best. Håndteringen av de vanskelig plasserbare er blant de tøffeste sakene det offentlige apparatet har. Behovet for omsorg og oppfølging er stort, kostnadene er høye, men etter så mange år med dårlige erfaringer fra Bekkefaret er det på høy tid å tenke nytt.