Bekymret for sjøfolkene

DEBATT: Som følge av koronapandemien befinner vi oss nå i en situasjon der rundt 250.000 sjøfolk globalt venter på å mønstre av.

Av Iselin Nybø, Næringsminister (V) og Ine Eriksen Søreide, Utenriksminister (H)

Vi er helt enige i at det er utfordrende at sjøfolk går i månedsvis uten å komme seg hjem. Norge står på internasjonalt for at sjøfartsnasjoner over hele verden skal legge til rette for mannskapsbytte. 

Som følge av koronapandemien befinner vi oss nå i en situasjon der rundt 250.000 sjøfolk globalt venter på å mønstre av. Dette er en svært vanskelig situasjon, både for dem som ikke kommer seg av skipene, og for dem som venter på å komme på jobb. 

Helt siden korona-pandemien traff oss i mars, har norske myndigheter satt inn tiltak for skipsfarten og sjøfolkene. I Norge ble sjøfolk som frakter varer og passasjerer raskt utpekt som samfunnskritisk personell og dermed unntatt fra karantene og visumplikt. Nylig åpnet vi opp for at mannskap på cruiseskip langs norskekysten og Svalbard kan gå i land for å foreta mannskapsbytte. Dette gjør at skipene kan få byttet mannskap. 

Utenriksdepartementet har siden 16. mars arbeidet med mannskapsbytter. Først inngikk arbeidet som del av det konsulære arbeidet med å få norske borgere hjem. Men som følge av omfanget og sjøfolkenes situasjon ble det raskt etablert et eget maritimt team. Teamet har koordinert tiltak for å hente hjem sjøfolk fra tredjeland i tett samarbeid med Norges Rederiforbund. 

Våre utenriksstasjoner spiller en viktig rolle. Både for å bistå norske rederier i enkeltsaker og for å skape bedre forståelse hos andre lands myndigheter om det kritiske behovet for mannskapsbytter. 

FNs sjøfartsorganisasjon har egne retningslinjer for mannskapsbytte, men mange land har dessverre ikke fulgt opp disse i praksis. Fra norsk side legges det nå ned store ressurser for å bidra til at internasjonal skipsfart kan gjennomføre sine mannskapsbytter. 

Utenriksdepartementet arrangerte 2. juli et møte for å dele erfaringer og opprette dialog med andre skipsfartsnasjoners ambassader og relevante kontaktpunkter i deres hovedsteder. Departementet har i dag et nettverk med flere nærstående land for å dele informasjon og øke den felles situasjonsforståelsen. 

Næringsministeren deltok 9. juli på et maritimt toppmøte arrangert av den britiske transportministeren der 19 land, FNs sjøfartsorganisasjon IMO og en rekke internasjonale organisasjoner deltok. Formålet var å diskutere mannskapsbytter og behovet for å finne løsninger.

Vi vil sammen med andre skipsfartsnasjoner opprettholde innsatsen for å finne løsninger. Dette arbeidet har hatt, og vil fortsette å ha, høy prioritet.