Barn må få henge med venner på fritiden

DEBATT: Mange barn og unge får ikke delta på fritidsaktiviteter fordi familiene deres ikke har råd til det.

Av: Kristin Ørmen Johnsen (H), leder av Stortingets familie-  og kulturkomité

Vil du være med så heeeng på …, dessverre er det ikke alle barn som klarer å henge seg på, slik den kjente og kjære sangen fra Per Asplin inviterer til. Mange barn og unge får ikke delta på fritidsaktiviteter fordi familiene deres ikke har råd til det.

Barns fritid i dag er i mye større grad organisert enn før. Å være med på en fritidsaktivitet gir mulighet til å utvikle seg sammen med andre barn og unge, få nye venner og ha fine opplevelser. For mange barn gir det et sted å høre til. 
Høyre ønsker at alle barn og unge som vil delta på en fritidsaktivitet, skal få den muligheten. Om de vil spille fotball, være med på turn eller spille piano, ja så skal de få sjansen til å oppleve gleden av å delta på lik linje med sine jevnaldrende, uavhengig av familiens økonomi.

DEBATT: Ove Eikje oppfordrer flest mulig til å se «Den største forbrytelsen». – Vi trenger å minnes det som skjedde

I 2019 startet utprøvingen med fritidskortordninger i Arendal og Vadsø, og fra høsten 2020 har ytterligere ti kommuner blitt med i prøveprosjektet. I 2021 utvides ordningen til flere kommuner, og totalt setter vi av 180 millioner kroner til fritidskortet. Målsettingen er å bidra til å dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter for alle barn fra 6 til fylte 18 år. Barna skal selv få velge hvilke aktiviteter de ønsker å bruke pengene fra kortet på, men de skal ikke brukes på utstyr.

DEBATT: – Barns medfødte evne til empati bør utvikles, ikke brytes ned

For mange av oss som vokste opp for en generasjon eller to siden, holdt det ofte med en ball og et par gode venner for å spille ball på løkka. Sånn er det ikke lenger, og terskelen er blitt høy for mange familier. Selv om tall fra undersøkelsen Ungdata, viser at svært mange barn deltar på en eller annen fritidsaktivitet, er det ikke alle som har råd til å betale for at barna deres skal kunne delta. Det vet vi at kan føre til at noen barn faller utenfor. Familiers økonomi skal ikke stå i veien for at barn skal bli en del av fellesskapet.

Ikke alle skal bli verdensmestre, langt de færreste faktisk. Men for at alle skal ha mulighet til å delta, innfører vi fritidskortordningen slik at flere barn skal bli inkludert og oppleve mestring. Vi vil ha økt sosial mobilitet og økt deltakelse i sport og andre fritidsaktiviteter blant barn i familier med lav inntekt. Det betyr noe å føle seg inkludert og å føle seg som en del av vennegjengen. Fritidsaktiviteter gir mulighet til å utvikle seg sammen med andre barn og unge, få nye venner og ha fine opplevelser. For mange barn gir det også et sted å høre til.