Arbeiderpartiet ser framover, Thorbjørnsen!

DEBATT: Nå ønsker vi å løfte idrett høyere på den offentlige agendaen, skriver Dag Mossige og Øyvind Jacobsen.

Skrevet av: Dag Mossige, leder av Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, Ap og Øyvind Jacobsen, medlem, Ap.

Venstres tidligere gruppeleder gjennom en årrekke, Per A. Thorbjørnsen, fikk kaffe satt i halsen av vår invitasjon til mer idrettsdebatt i kommunestyret, og satt seg til å skrive et tilsvar som primært tok fatt i én setning i vårt innlegg. 

Vi er fra før kjent med den måten å drive politisk debatt på i Stavanger, men med respekt å melde: Den er utdatert. Folk, også i idrettsmiljøet, ønsker resultater og konkrete handlinger fra sine folkevalgte, framfor politisk kjekling. 

LES TIDLIGERE INNLEGG: Idrettsbyen Stavanger styrkes kraftig

At Stavanger har gjort investeringer i flotte idrettsanlegg i både egen og andre kommuner er velkjent, og det har det vært tverrpolitisk enighet om. Det betyr ikke nødvendigvis at alle vedtakene står seg like godt – eller har vært like fornuftige. Det er bare å se på de to ferskeste investeringene mens Thorbjørnsen fortsatt var folkevalgt: 

Forus Sportshaller i Sola kommune hvor Stavanger kommune har måttet innfri garantier nærmere 100 millioner kroner, eller de stadige utsettelsene og stadige fordyrelse av sykkelvelodromen i samme kommune som Stavanger har over halvparten av de økonomiske forpliktelsene for.

LES TIDLIGERE INNLEGG: Unødig polarisering

Vi tror begge prosjektene, sett i ettertid, hadde stått seg bedre med en noe mer omfattende og åpen politisk debatt og diskusjon. 

For vårt poeng var at vi ønsker oss sterkere idrettspolitisk engasjement fra flere i kommunestyret. Når refererte sist sportsjournalister i avisene fra politiske møter, slik kollegaene i kulturavdelingene svært ofte gjør? Når var sist en sportsjournalist sist til stede på et politisk møte uten at det handlet om gaver til Viking Fotball?

Og to spørsmål til:

Kunne mer offentlig idrettsdebatt, hvor man ikke låste seg i samme sporet i årevis, faktisk fått på plass et badeland med 50 meters basseng i Stavanger-regionen?

Kunne vi hatt innendørsfasiliteter (utover nye tribuner) som kunne gitt byen flere nasjonale og internasjonale mesterskap i hallidretter framover?

Vi har ikke noe absolutt svar på det. Fordi debattene nærmest har vært fraværende utover i fagstyrer og i de regionale idrettselskapene Thorbjørnsen har vært styreleder for. 

Nå ønsker vi å løfte idrett høyere på den offentlige agendaen. Hvor vi åpner for ulike tilnærminger til hva som er de beste løsningene. Det tåler idretten. Og det bør i alle fall vi folkevalgte tåle. Slik vi har hatt om E-sport nylig. 

Det er i den anledning trist å registrere at lederen for Venstre nasjonale valgkomité ikke framstår begeistret for E-sport. Arbeiderpartiet anerkjenner viktigheten denne sterkt voksende aktiviteten har for stadig flere barn og unge, spesielt i bredden, ofte de som faller utenfor den organiserte aktiviteten i sykkelvelodromen på Sola eller fotballbanene. 

Heldigvis er det et stort flertall i dagens kommunestyre deler vår oppfatning – etter gode presentasjoner fra miljøet – og gode politiske diskusjoner.

Vi står på at ny kunstgressbane på Vardeneset er viktig, selv om vi registrerte at Venstre ikke var av samme oppfatning. Slik vi også registrerte at Venstre presenterte et alternativt budsjett i formannskapet med de største driftskuttene til idrett vi har sett av noen politiske partier de siste 20 årene.

Det sto heldigvis ikke i fare for å bli vedtatt med dagens flertall i kommunestyret. Venstre kom riktignok på andre tanker tett opp mot endelig budsjettbehandling, trolig etter å ha sett at de her sto alene.

Det blir i alle fall politisk debatt av slik. Og kanskje også bedre – og mer framtidsrettede løsninger til det beste for idretten i Stavanger?