Alle skal med, også i koronatider!

Årets sommer vil gå over i historien som koronasommeren. Ferien da de aller fleste av oss var hjemme eller ferierte i hjemlandet.

Av: Frode Berge, leder av Arbeiderpartiets gruppe i utvalg for oppvekst og utdanning i Stavanger

Vi vet fortsatt lite om hvordan covid-19 vil utvikle seg. Nye smitteutbrudd kan oppstå også her hjemme. Utbruddene kan komme når som helst, og det kan bli nødvendig å innføre strenge restriksjoner på ny.

Det er altfor tidlig å evaluere hvilke økonomiske og sosiale konsekvenser koronaviruset vil ha for samfunnet vårt.

To erkjennelser er imidlertid åpenbare: 

1. De økonomiske skadevirkningene blir størst for dem som har minst fra før. 

2. Det er fare for at de sosiale skadevirkningene blir størst for dem som trenger gode sosiale nettverk mest. 

For Arbeiderpartiet og de øvrige flertallspartiene i Stavanger innebærer disse erkjennelsene at vi må rette en enda større del av politikken inn mot å utjevne økonomiske forskjeller, og å inkludere alle i sosiale fellesskap så godt som mulig.

Når det gjelder det første, var vi godt i gang lenge før koronaen slo til. 

Noe av det første vi gjorde etter at vi overtok styringen av Stavanger i fjor høst, var å sørge for at de barnefamiliene som sliter aller tyngst økonomisk, ikke lenger skulle få trukket fra barnetrygden når størrelsen på sosialhjelpen blir fastsatt.

Samtidig har vi startet innføring av gratis skolemat i kommunen. Sultne barn lærer dårlig. Gratis skolemat er god kunnskapspolitikk, god helsepolitikk og ikke minst er det et tilbud som betyr aller mest for dem som har aller minst. 

Når skolene starter opp igjen om et par uker, vil foreldrene til førsteklassingene for første gang slippe å betale flere tusen kroner i måneden for å barna sine i skolefritidsordningen (SFO). Har du barn i både barnehage og SFO vil du for første gang få søskenmoderasjon på tvers av tilbudene.

Også dette er et tiltak som vil bety mest for dem med dårligst råd. I tillegg vil gratis SFO bidra til å gjøre Stavanger mer attraktiv for småbarnsfamilier, en viktig bonuseffekt for en kommune med ambisjoner om videre vekst!

Det er for tidlig å si hvordan de sosiale konsekvensene av koronaepidemien vil bli. Det vi imidlertid vet sikkert, er at faren er rimelig akutt for at en langvarig nedstengning av fritidsaktivitetene kan gi betydelige negative konsekvenser.

Selv er jeg styremedlem i Hundvåg IL. Klubben har over 800 medlemmer, og gir et kjempeviktig sportslig og sosialt tilbud i lokalmiljøet. Den største bekymringen vår nå om dagen er at altfor mange av dem som var aktive i vinter, forsvinner fra oss når vi starter opp igjen i august. Også her er frykten at vi mister flest av dem som trenger tilbudet mest.

Både idretten og andre frivillige organisasjoner har nå et viktig ansvar for å være aktive med å få med hele flokken når høstens fritidsaktiviteter forhåpentligvis vender tilbake til det normale. 

Vi politikere må støtte opp om dette arbeidet så godt vi kan!