Debatt

Hvorfor engasjere deg i lokalpolitikken?

Gjennom å være aktiv i politikken lærer du utrolig mye, du blir utfordret og utvikler deg.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
Bjørnar Gundersen

Vi har alle et ansvar for å ta vare på demokratiet vårt og engasjere oss på ulike måter. Barn i skolealder lærer om ulike ideologier, politikk og valg. De lærer om folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling. De får kjennskap til politiske og sosiale utfordringer, både lokalt, nasjonalt og globalt. De diskuterer menneskerettigheter og får kunnskap om hvordan barn og unge vokser opp ulike steder i verden. De lærer om identitet, rasisme, mobbing, utenforskap, nød, krig og konflikter.

Gode diskusjoner i klasserommet er utrolig fruktbart. Vi er ikke alltid enige, og det skal vi heller ikke være. Men, vi kan være aktive og bry oss. Dele tankene våre og etter hvert reflektere over krevende spørsmål uten klare svar.

Gjennom å være aktiv i politikken lærer du utrolig mye, du blir utfordret og utvikler deg.

Så spennende kan hverdagen fortsette å være etter skole og studier. Gjennom å være aktiv i politikken lærer du utrolig mye, du blir utfordret og utvikler deg. Du treffer nye spennende og engasjerte mennesker. Du blir en del av et flott fellesskap hvor vi alle har noe til felles, vi ønsker å bidra med det vi kan for å ta vare på demokratiet vårt. Når folk spør meg hvorfor jeg ble med i politikken er svaret ganske enkelt at «om ingen bidrar og engasjerer seg, så dør lokaldemokratiet». Jeg har ikke angret et sekund på mitt valg.

Det å se hvordan et lokalt initiativ eller forslag først vedtas og videre iverksettes, er inspirerende. Du får sjansen til å påvirke politiske prosesser, du lærer om hvordan administrasjonen i kommunen arbeider og du blir utfordret til å tenke nyansert og se en sak fra flere sider. Hvor mye tid en velger å bruke på politikken er helt opp til en selv. For meg som er i starten av 40-årene, er det godt å se hvordan vi jobber sammen for felles mål, enten det er gjennom et ungdomsparti (eksempelvis AUF), eller om det er erfarne seniorer som tar vare på nye i partiet og gir stødig opplæring i det politiske liv.

Min oppfordring til deg som leser dette er å tørre å «hoppe i det». Meld deg inn i det partiet som du mener bidrar mest til å skape det samfunnet du ønsker. Du blir en viktig støttespiller og velger selv om du vil bruke mulighetene et medlemskap gir mer aktivt, f.eks. gjennom å delta på medlemsmøter, kurs og skolering, valgkampaktiviteter, aksjoner eller andre sammenkomster og aktiviteter i partiets regi. Om du heller vil være et mer passivt støttemedlem og på den måten støtte opp om arbeidet som partiets tillitsvalgte og folkevalgte gjør på Stortinget, i fylkesting og i kommunestyrer, så kan du også selvsagt velge det.

Tar du utfordringen? Bli med da vel!

Mer fra: Debatt