Debatt

Rogaland må finne «fast forward-knappen» i klimakampen

Menneskeheten er på tynn is, og den isen smelter fort, sa FNs generalsekretær, Antonio Guterres, da han la frem FNs klimapanels ferskeste rapport.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Han oppfordret de rike landene til å trykke på «fast forward»-knappen for klimagasskutt. Rogalendinger på ferie i Sør-Europa har fått kjenne på kroppen behovet for finne den knappen. Valget i september gir oss rogalendingen en mulighet til å stemme for mer klimahandling.

Så langt virker det som om Rogaland famler i blinde etter «fast-forward»-knappen. Utslippskurven for Rogaland viser nesten ingen nedgang i klimagassutslipp. I følge Miljødirektoratets ferskeste tall gikk utslippene i Rogaland ned med 0,4 prosentpoeng fra 2020 til 2021. Om FNs generalsekretær kom til Rogaland ville han kanskje ristet oppgitt på hodet og forklart at «fast forward» ikke betyr museskritt.

Vi stiller til valg for SV fordi vi ønsker å kjempe for at Rogaland slutter med museskritt klimakampen. I klimapanelets 6. rapport finnes en hel smørbrødliste av tiltak som effektivt kan bidra til å kutte utslipp. Flere av tiltakene på denne lista har fylkeskommunen direkte styring over, og Rogaland SV vil kjempe for blant annet følgende forslag:

Å få flere til å gå, sykle og bruke kollektivtransport er blant de rimeligste tiltakene på klimapanelets liste. Stavanger kommune har denne sommeren tatt et krafttak for kollektivtransporten og vist at det er mulig å få flere til å reise kollektivt. Rogaland SV har stemt mot kutt i rutetilbudet og har foreslått å øke bevilgningene til kollektivtransport i fylkesbudsjettet.

Når folk parkerer bilen til fordel for buss og båt, må vi også sørge for at bussen og båten er utslippsfrie. I klimaregnskapet til Rogaland fylkeskommune utgjør kollektivtransporten 90 % av de kartlagte  utslippene fra fylkeskommunens aktivitet. Rogaland SV vil fortsette å være en pådriver for nullutslipp i kollektivtransporten.

Å bruke penger på nye motorveier er en dårlig prioritering når vi vil ha flere til å reise kollektivt og kutte utslipp. Nye veier betyr nedbygging av natur og matjord, og høyere fart fører til større utslipp. Rogaland SV vil heller bruker pengene på satsing på kollektivtrafikk og rassikring av utrygge fylkesveier.

Satsing på solkraft er også et rimelig tiltak som fører til utslippskutt. SV vil utstyre alle egna fylkeskommunale bygg med solceller. I tillegg ønsker vi et interkommunalt samarbeid for solceller, der fylkeskommunen, Lyse og kommuner i regionen går sammen for å legge til rette for å få til en storstilt utbygging av solceller både på private og offentlige bygg.

Et tredje viktig klimatiltak på klimapanelets liste er vern av natur. Vi er avhengige av det naturlige karbonlageret naturen utgjør. Myra er et slik eksempel på et svært  effektivt karbonlager. På fem prosent av Norges areal lagrer norske myrer CO2 tilsvarende Norges årlige utslipp av klimagasser i 66 år.Naturen bruker 10 000 år å utvikle ei myr, men mennesker kan ødelegge den i løpet av et par dager. Da er også et helt gratis et karbonlager ødelagt for alltid. Vern av natur har en viktig verdi i seg selv, og er samtidig et svært effektivt klimatiltak. Som planmyndighet har fylkeskommunen påvirkning på arealbruken i hele fylket, og Rogaland SV vil kjempe mot nedbygging av natur.

Verden trenger klimahandling på alle fronter. Alt, på en gang, sier FNs generalsekretær.Det betyr at de tre tiltakene som er nevnt her ikke er tilstrekkelig. Rogaland SV har derfor i vårt program en lang rekke med klimakutt som vi vil jobbe for. «Alt på en gang» betyr også at vi må prioritere alle de mulighetene vi har for å få ned utslipp. Det er bare slik vi finner «fast-forward»-knappen, og denne sommeren har vist at det er livsviktig å finne den knappen.

Godt klimavalg!

Mer fra: Debatt