Debatt

Vil du beholde Kari som ordfører må du stemme Arbeiderpartiet

Kari Nessa Nordtun har gjort en fenomenal jobb som ordfører siden valget i 2019.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I Norge har vi valg annethvert år. I 2019 handlet det om nasjonal politikk og Jonas eller Erna som statsminister. I år er det lokalvalg. Da handler det om lokale saker og Kari eller Sissel som ordfører. Skal vi beholde Kari Nessa Nordtun som ordfører – og fortsette oppturen for Stavangers innbyggere og næringsliv, må vi stemme Arbeiderpartiet eller på partier som støtter henne lokalt.

Lokalpolitikken har fått svært lite oppmerksomhet siden 2021. Krigen i Ukraina, høye strømpriser, økte priser på varer og tjenester, renteøkninger og skatteflyktninger til Sveits har naturligvis dominert overskriftene både i nasjonale og lokale medier, diskusjonene rundt lunsjbordene og sosiale medier. Det vil det fortsatt gjøre.

Lokalvalget handler ikke om disse sakene. Det handler om eldreomsorg, barnehager og skoler – og hvordan vi best mulig legger til rette for et aktivt næringsliv, slik at vi kan fortsette å bygge gode og trygge fellesskap i Norges fjerde største by. Og det handler om hvem som skal lede an i det arbeidet på vegne av oss alle.

Kari Nessa Nordtun har gjort en fenomenal jobb som ordfører siden valget i 2019 – og det under svært utfordrende forhold. Hun fikk koronapandemien i fanget nærmest umiddelbart. Stavanger kom godt ut av pandemien som fellesskap i godt samarbeid med regionen ellers og nasjonale myndigheter.

Hun har som ordfører vært en god ambassadør for kommunen inn mot nasjonale myndigheter. Hun var en pådriver for den gode oljeskattepakken, og fikk nylig gjennomslag for en langt mer ambisiøs satsing på både drift og bygging av sykehuset vårt. Helseminister Ingvild Kjerkol sa på Arbeiderpartiets landsmøte: «Kari har vært på meg som en klegg!».

Vi trenger en ordfører som er tydelig på at hun setter innbyggere og næringsliv i Stavanger først i sitt arbeid. Kari kjenner byen sin, og forstår oss som bor i den.

Vi trenger en ordfører som er tydelig på at hun setter innbyggere og næringsliv i Stavanger først i sitt arbeid. Kari kjenner byen sin, og forstår oss som bor i den. Derfor har det vært viktig for Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene lokalt å fremme en politikk som gjør det godt å leve her, enten man er i starten, i slutten eller midt i livet.

Derfor innførte Stavanger, som første by i Norge, helt gratis SFO for alle med barn i 1. klasse i 2020, og derfor utvider vi i høst med gratis SFO også for familier med barn i 2. klasse. Derfor gjorde vi det gratis med trygghetsalarmer for de som trenger det for å føle sikkerhet, derfor ansetter vi mange flere på kommunens sykehjem – og gjennomfører et løft for psykisk helse.

Arbeidsledigheten i Stavanger er så lav nå at vi må tilbake til 2009 da Leif Johan Sevland var ordfører for å finne lignende tall. Statistikken som viste at flere innbyggere flyttet ut av Stavanger enn inn i kommunen, er også snudd. Antallet nye selskapsetableringer er rekordhøyt, og kommunens økonomi er bedre enn på mange, mange år.

Alt ligger til rette for at Stavanger skal være et godt sted å bo i mange år framover. Da må vi bygge flere skoler, flere sykehjem og flere idrettsanlegg for å sikre folk gode og trygge treffpunkter. Samtidig må vi øke boligbyggingen slik at flere får muligheten til å eie egen bolig, enten alene eller med familie.

På nettstedet karileverer.no har vi samlet en oversikt over noen av de grep Arbeiderpartiet, Folkets Parti, Rødt, MDG, SV og Senterpartiet alle har stått sammen om å innføre siden forrige valg i 2019. Det var enkelte som varslet både kaos og andre tilstander i kommunen da Høyre mistet ordføreren etter valget.

Vi håper du tar deg tid til å se både på den siden, og lese ulike politiske programmer før du gjør borgerplikten din enten i sommer og til høstens valg.

Erfaringene viser at byen og kommunen trengte et politisk skifte – og en ny kurs i 2019. Vi trenger en kommune hvor fellesskapet tar seg av oppveksts- og omsorgsoppgaver, mens næringslivet skaper innovasjon og arbeidsplasser, godt støttet opp av ordfører og kommunens virkemiddelapparat.

Så får Jonas, Erna og de i Oslo få oppmerksomheten før stortingsvalget. Men det er altså ikke før i 2025.

Ordfører Kari Nessa Nordtun er en tydelig ambassadør for byen vår, og har sammen med samarbeidspartiene løftet viktige saker politisk – og på den måten bidratt til at Stavanger har gått foran og står i svært god posisjon sammenlignet med de fleste andre norske kommuner.

Ved høstens valg skal innbyggerne bestemme hvem som skal styre kommunen politisk de neste fire årene. Partivalget ditt lokalt avgjør samtidig hvem som blir valgt som ordfører. Det finnes absolutt ingen grunn til å bytte ut Kari Nessa Nordtun.

Forhåndsstemmegivningen starter 10. august og selve valget skjer den 11. september 2023. Det er din by og ditt valg – godt valg!

Mer fra: Debatt