Debatt

Stavanger Høyre vil gjøre ungdomsskolen mer praktisk

I Stavanger Høyre er vi opptatt av å se ut over vår egen kommune for å finne gode løsninger. Og vi trenger ikke å reise langt. Jær-kommunene Hå, Klepp og Time har en helt annen tilnærming, basert på samarbeid mellom skoler og kommuner.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Ungdomsskolen har gjennom en årrekke blitt kritisert for å være for teoretisk og at den oppleves som lite relevant og lite motiverende for en stor elevgruppe. Denne kritikken støttes også av resultatene i de årlige elevundersøkelsene som for veldig mange skoler viser alarmerende resultat knyttet til elevers motivasjon for skolen.

Ulike regjeringer og ulike reformer har med ulik treffsikkerhet prøvd å adressere dette. Derfor ble valgfag ble gjeninnført i 2012 og arbeidslivsfag ble lansert som et alternativ til språkfag i 2015. Mens valgfag er et obligatorisk fag for alle elever i ungdomsskolen, så er arbeidslivsfag et fag elevene kan velge som et alternativ til fremmedspråk. Siden den gang har mange av ungdomsskolene i Stavanger etablert ulike tilbud om arbeidslivsfag basert på de praktiske ressursene skolene har. Dette har medført stor ulikhet i hvordan det arbeides med faget og stor variasjon av hvor praktisk faget faktisk legges opp.

I Stavanger Høyre er vi opptatt av å se ut over vår egen kommune for å finne gode løsninger. Og vi trenger ikke å reise langt. Jær-kommunene Hå, Klepp og Time har en helt annen tilnærming, basert på samarbeid mellom skoler og kommuner.

I Hå kommune samarbeider Vigrestad storskule, Ogna skule og Varhaug ungdomsskule om et felles verksted i Stokkelandsmarka. Her samles elever fra tre skoler og får tilbud om opplæring av lærere med praktisk fagkompetanse både innen byggfag, TIP-fag (teknisk og industriell produksjon) og innen elektrofag.

Regionen vår er på vei inn i en omstilling og vi er i gang med et grønt skifte. Vi vil stå sterkere jo flere kompetente og motiverte fagarbeidere vi har.

Klepp og Time kommune har valgt en annen løsning der de sammen har bygd en helt ny ungdomsskole, Vardheia ungdomsskule, som åpnet dørene i august 2021. Skolen er på mange måter bygd som en yrkesfaglig videregående skole med store verksteder innen kjøkken og restaurantfag, byggfag og metall og mekaniske. I tillegg har de gjort et grep med noen av de tekniske rommene på skolen, slik at elevene også kan involveres i den daglige tekniske driften av skolen. Skolen har hatt fokus på å rekruttere lærere som i tillegg til en pedagogisk utdanning også har en praktisk bakgrunn for at undervisningen skal bli så relevant som mulig.

I Stavanger kan vi la oss inspirere av disse svært gode eksemplene for å øke relevansen og kvaliteten på den undervisningen våre skoler gir innen arbeidslivsfag. Vi har en stor mulighet ved at ungdomsskolene er lokalisert relativt tett i de fleste kommunedelene og at dette gir mulighet til å tenke faget på tvers av skolene. Da vil det være mulig å etablere godt utstyrte verksteder og lærere med den rette praktiske kompetansen som kan gi en undervisning som er relevant, som gir elevene praktisk fagkompetanse og som kan være med å bidra og inspirere til at vi får flere dyktige elever som velger yrkesfag.

Stavanger Høyre har programfestet at vi i neste periode vil jobbe for å etablere et pilotprosjekt der det opprettes verksteder som skal brukes på tvers av skolene. I tillegg vil det rekrutteres lærere med både fag og pedagogisk kompetanse. Vi vil også jobbe for å få til et samarbeid med lokale bedrifter, opplæringskontorer og andre relevante partnere for å utvikle ulike undervisningsforløp basert på teknikker, prosedyrer, arbeidsoppgaver og systemer som brukes i arbeidslivet i dag.

Basert på erfaringene vil en slik pilot videreutvikles til en egen modell for Stavanger-skolen som rulles ut i alle kommunedeler, slik at alle elever i Stavanger-skolen som ønsker det får mulighet til å velge arbeidslivsfag. Et arbeidslivsfag med en undervisning som er mer relevant, mer praktisk, mer motiverende og som gir elevene et bedre grunnlag om de senere velger en yrkesfaglig utdanning. Regionen vår er på vei inn i en omstilling og vi er i gang med et grønt skifte. Vi vil stå sterkere jo flere kompetente og motiverte fagarbeidere vi har. La oss starte i ungdomsskolene med å utvikle disse.

Mer fra: Debatt