Debatt

Ny type bompenger?

Lokale gebyrsoner for bilister i Stavanger, vil være en gavepakke til våre nabokommuner – som vil stå enda sterkere i å tiltrekke seg næringsliv, handel og nye innbyggere.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Neste uke skal Utvalg for Miljø og Utbygging behandle en sak som åpner opp for å planlegge gebyrsoner for bensin- og dieselbiler i Stavanger. Det blir foreslått å innføre lavutslippssoner (gebyrsoner), og det anbefales å starte en tydelig målretting mot èn trafikantgruppe og så utvide til flere etter hvert. Her er noen av forslagene som er lagt fram, fordelt på tre trafikantgrupper:

Varelevering:

Det står at hvis gebyrsonen kun omfatter Stavanger sentrum, vil kunder kunne velge å tilpasse seg ved å handle andre steder. Noe som kan føre til at også butikker flytter ut av sentrum. Begge deler vil kunne føre til at trafikken flyttes fremfor at flere velger elkjøretøy. Forslaget til løsning er derfor at også Hillevåg, Madla og Forus (Stavanger kommunes del) inkluderes i gebyrsonen.

Boligområder:

Det står at gebyrsonen også bør omfatte personbiler, for å motivere alle til å velge nullutslippsbiler. I første omgang tenkes gebyrsonen innført i sentrumsnære boligområder, hvor det bor mange mennesker i trange gater. Deretter tenkes det at sonen raskt bør utvides, først til boligområder med viktige kollektiv­knutepunkt, og deretter til alle typiske boområder i kommunen.

Sysselsatte i Stavanger kommune:

Det står at god kollektivdekning gjør Stavanger sentrum til et naturlig startpunkt for et nytt gebyrkonsept. For å unngå at arbeidsplasser flyttes til Forus, bør det signaliseres virkemidler som gjør Forus mindre tilgjengelig med personbil. Videre anbefaler kommunedirektøren at Ullandhaug med universitetet, nytt sykehus og andre kompetansemiljøer, også bør vurderes inkludert i gebyrsonene.

La det være sagt først som sist: Høyre er et miljøvennlig parti, som ønsker å redusere utslipp og luftforurensning. Men forslaget om gebyrsoner innad i Stavanger kommune er et forslag som slår inn åpne dører.

Vi har allerede mange tiltak for å øke elbilandelen: momsfordeler, bompengefordeler, og stadig bedre tilgang på ladeplasser. «Fossilbilene» vil forsvinne av seg selv. Hybrid- og elbiler utgjør allerede over 90% av nybilsalget i regionen, og flere partiet på Stortinget har ønsket et forbud mot salg av nye bensin- og dieselbiler fra 2025 eller snarlig deretter. Andelen av elbiler er stor og voksende. Dette går av seg selv.

Et forslag om gebyrsoner rundt omkring i Stavanger er en gavepakke til våre nabokommuner. I dag betaler alle besøkende bompenger for å komme til Stavanger. Et nytt gebyr for sentrum, Hillevåg, Madla, Ullandhaug og Forus, pluss en mengde boligområder i kommunen, er i realiteten en ny ekstra bompengeordning. Det er ikke langt til verken Sandnes, Sola eller andre nabokommuner – som vil stå enda sterkere i å tiltrekke seg næringsliv, handel og nye innbyggere.

Så må jeg selvsagt nevne: Ja, jeg er involvert i bilbransjen, men vi selger nesten bare nye hybrid- og elbiler. Gebyrsoner vil ikke påvirke oss nevneverdig (om noe, kan det øke salget av nye elbiler!). Det er gebyrene jeg er imot. Folk betaler nok for nødvendig kjøring allerede.

Mer fra: Debatt