Debatt

Overalt hører en mennesker som ytrer at de ikke bryr seg om politikk

Hva er politikk? Politikk handler altså om småting i hverdagen til folk.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Dersom en går inn på et hvilket som helst kommentarfelt på nett, vil en kunne lese ulike folks meninger, ofte med en overbevisning om at deres meninger er den eneste rette.

Så, hva betyr egentlig politikk? Ordet politikk kommer fra det greske ordet politikos, som betyr det som har med byen/staten å gjøre. I dagens samfunn kan vi si at det er politikk som er med på å forme hvilket samfunn vi vil ha. Et samfunn kan være byen eller landet en bor i. Vi kan også si at politikk kan dreie seg om hele verden som ett samfunn.

Politikk handler altså om småting i hverdagen til folk, for eksempel om gratis SFO til alle førsteklassinger. Eller en mer behovsprøvd variant, der gratis SFO går til de med dårligst råd. Politikk handler også om vi skal få medisinutdanning til Stavanger eller ikke, eller om strømprisene. Politikk handler om fartsdumper i byggefelt, bevaring av trehusbyen og håndtering av plastavfall. Det handler om hvordan skoler, barnehage og sykehjem skal driftes, og om hvor mye økonomisk støtte barnet får til tannregulering. Alt dette, og mere til, skal politikere ta avgjørelser på.

I Norge har vi to store partier, men også flere mindre parti. Alle disse partiene er viktige for å belyse flere sider av en sak. I Stavangers kommunestyre, sitter 67 representanter. Representantene er ulike partier. Antallet representanter et parti har i kommunestyret, bestemmes av antall stemmer partiet fikk ved sist valg. Med andre ord har folket bestemt hvem som sitter i kommunestyret. Innbyggerne har bestemt hvem som skal ta de små og de store avgjørelsene på vegne av befolkningen.

Hvordan greier da en politiker ta fornuftige avgjørelser? En må samarbeide. En må samarbeide med de andre personene i partiet en er medlem av. Medlemmene av et politisk parti må bli enige om hvilken politikk de skal føre. Deretter må en også samarbeide med andre partier for å få gjennomslag for politikken. Når en skal inngå samarbeid med andre partier, er det veldig viktig å fronte de sakene en brenner mest for. Dette må en gjøre uavhengig om en er et stort eller et lite parti, men det er ekstra viktig for de små partiene. Dersom dette ikke blir gjort tidlig i et samarbeid, kan spesielt de små partienes hjertesaker svinne hen.

I dagens samfunn kan vi si at det er politikk som er med på å forme hvilket samfunn vi vil ha.

—  Ann Elin Piel

Videre er det viktig at partiene lytter til fagfolk. En politiker som har sitt daglige virke i oljebransjen, vil ikke ha forutsetninger til å ha det fulle overblikket i spørsmål om sykehjemsplasser. En politiker som er jurist, vil ikke vite hvordan skolens ansatte opplever det praktiske rundt utdeling av gratis skolemat. For å få innblikk i saker politikerne skal ta avgjørelser i, må en være ydmyk nok til å lytte til de som er i situasjonen. Vi må lytte til de som kjenner hvor skoen trykker.

Venstre er et lite parti om en sammenligner med Arbeiderpartiet og Høyre. Venstre er et sentrumsparti, noe som gjør at partiet godt kan stemme med både høyre- og venstresiden i politikken, alt etter sak. Da Venstre valgte å samarbeide med blå side i forbindelse med budsjettet i Stavanger 2023, var det fordi det var på denne siden Venstre ville få best uttelling for sine hjertesaker. Sammen med Høyre, KrF, FrP og Pensjonistpartiet, satt Venstre seg ned for å fremme et felles budsjett. Venstre er et miljøparti. Gjennom samarbeidet med partiene i opposisjon, fikk Venstre gjennomslag for både 100 millioner i perioden til klima og miljøfondet, i tillegg til 12 millioner i perioden til naturrestaurering.

Venstre er også et parti som vil satse på barn og unge. Det var bred enighet i opposisjonen om å satse på barnehage og skole. 30 millioner årlig i økte rammetilskudd til skolen ble resultatet. Det samme til barnehage.

Innen helse og velferd har Venstre arbeidet hardt for å redusere egenandeler for brukere innenfor ulike felt. Noen egenandeler burde ha blitt fjernet helt. Stavanger er en av landets kommuner som tar egenandel for voksne med psykiske utviklingshemminger, når de skal på dagsenterplassen sin. Aktivitet og tilhørighet er alfa og omega for folkehelsen. Det å ha en jobb å gå til, føle seg nyttig, føle seg som en del av noe større, er så viktig for enkeltindividets selvfølelse. Dette er ikke et unntak hos mennesker med psykisk utviklingshemming. Denne gruppen innbyggere lever ofte på uføretrygd og har lav betalingsevne. Derfor er det ekstra viktig for oss i Venstre å ta bort egenandelen for denne gruppen innbyggere, i kommunen vår. I den åtte timer lange budsjettdebatten, under det siste kommunestyremøtet i 2023, gikk jeg derfor på talerstolen og frontet denne saken.

Mandag 11. september 2023 er det igjen tid for å velge hvem de 67 personene som skal sitte i kommunestyret i Stavanger skal være. Da skal vi stemme på hvem som skal få lov å være med på å ta avgjørelsene. Sett deg inn i de ulike partienes hjertesaker og synspunkt. Ta gjerne kontakt med partiene. Kom med din bekymring eller ønske. Hvem vet, kanskje er det din sak som blir tatt opp på neste kommunestyremøte? Er dine hjertesaker klima og miljø, skole og barnehage eller kanskje byens næringspolitikk? Liker du som meg trehusbyen? Da bør du stemme Venstre!

Mer fra: Debatt