Debatt

Den viktigste ingrediensen mangler

Selv om vi lykkes med mye, er vi fremdeles ikke i mål.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi har alle forutsetningene for å lykkes med å utvikle Rogaland videre som matfylke, men én viktig ingrediens mangler: Menneskene. Få kan mat som Rogaland, Stavanger og Jæren. Mat skaper gode opplevelser for innbyggerne – og arbeidsplasser for mange mennesker. Enten du produserer, tilbereder eller serverer.

I fylket vårt produseres noe av den beste maten, i tillegg har jo Sabi Omakase og Renaa Restauranter blitt tildelt michelinstjerner, samtidig som det har vært en god vekst i antall restauranter i fylket. Ifølge analysebyrået Menon Economics har omsetningen i norsk mat- og serveringsbransje potensial til å vokse med over 50 prosent innen 2030. Det er fantastiske prognoser, men vi mangler en viktig ingrediens for å nå dette; at enda flere ungdommer velger Restaurant- og matfag (RM). Og at flere gjennomfører påbegynt utdanning.

Kanskje vi kan gjøre noe med det sammen? For det handler mye om holdninger hos deg og meg.

I Rogaland har vi lange tradisjoner innen mat- og måltidsbransjen. Lokale matvareprodusenter har vært med å bygge opp en bevisstgjøring rundt regionale mattradisjoner over tid. Det gjør at mange ønsker seg inn i næringen. Skolene som tilbyr Restaurant- og matfag; Bryne, Karmsund og Jåttå populære. De har et godt renomme, er moderne og kan vise til gode resultater.

I tillegg er både politikere og næringsliv flinke til å framsnakke yrkesfag. I Rogaland kan vi tilby både skoleplass og læreplass innen alle fagene på Restaurant- og matfag, og elevene er nærmest sikret læreplass. Opplæringskontorene og lærebedriftene er tett på elevene og er en viktig del av ungdommers og voksnes utdanningsløp. Det er bra!

Men selv om vi lykkes med mye, er vi fremdeles ikke i mål. En gjenganger blant mange ungdommer, også her i fylket, er at de blir frarådet fra å søke seg til yrkesfag av sine rådgivere på ungdomsskolen og foreldrene hjemme:

“Du har for gode karakterer. Du bør velge studiespesialiserende”.

Oppfatningen om at skoleflinke elever bør velge bort yrkesfag har fått bre om seg i norsk skole i flere tiår. Den oppfatningen må vi bli kvitt. For næringslivet er i endring. Det er et stort behov for faglærte i alle bransjer, og det er tjenestenæringene, som inkluderer reiseliv og servering, som er den store vekstvinneren i framtiden. Heldigvis er vi flinke i Rogaland, og det er flere som velger yrkesfag enn studiespesialiserende.

I 2021 lanserte NHO Reiseliv rekrutteringskampanjen “Smak deg fram” med mål om å rekruttere flere unge til Restaurant- og matfag. Samme år bevilget myndighetene midler til oppstart av et nasjonalt rekrutteringsprosjekt, og Smak deg fram- kampanjen ble videreført. Kampanjen fikk utrolige seks millioner visninger på Facebook, og skapte mye engasjement blant ungdommer. Og selv om søkertallene i fylket vårt kan svinge, har vi sammen bygget opp en næring som ungdommer søker seg til med stolthet og engasjement. Det er flere årsaker til oppgangen, men det er liten tvil om at kampanjen hadde effekt. Så hvorfor ble ikke midlene videreført i statsbudsjettet for 2023? Skal kampanjen få langvarig effekt, er det viktig å sikre ytterligere finansiering av kampanjen. Vi forventer at regjeringen snur i budsjettspørsmålet. Det er snakk om en relativt liten kostnad som kan få stor betydning for rekrutteringen til bransjen.

Mat- og måltidsbransjen kommer til å trenge flere tusen dyktige ansatte i tiden framover. De som velger Restaurant- og matfag er sikret jobb i en kreativ og sosial bransje der man opparbeider seg mange ulike ferdigheter som også kan brukes i andre bransjer: kreativitet, problemløsning og ledelse. De som går inn i denne bransjen nå, får være med på oppturen etter pandemien.

Dette må alle karriereveiledere på alle skoler i hele Norge ha kjennskap til. For det er nettopp dette elevene, uavhengig av karaktersnitt, må få servert når de lurer på hva de skal velge når søknadsfristen nå nærmer seg, den 1. mars.

Mer fra: Debatt