Debatt

Barnetrygden er fortsatt en universell ordning selv om den skattlegges

Andre former for trygd og pensjon blir også skattlagt.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Styret i Rogaland arbeiderparti med Hadia Tajik i spissen har kommet med forslag om å øke barnetrygden vesentlig og samtidig skattlegge den. Finansdepartementet har beregnet at barnetrygden da kan økes fra 12.648 til 20.157 kroner i året for ett barn uten at det koster staten en krone.

Sist lørdag på lederplass advarer både sjefredaktør Bjørn G. Sæbø i Rogalands Avis og Bjørgulv Braanen i Klassekampen sterkt mot å skattlegge barnetrygden. Skattlegging av barnetrygden anser begge som å avvikle en universell velferdsordning og det advares mot at dette kan bety begynnelsen på nedlegging av vår velferdsstat med universelle velferdsgoder.

Barnetrygden vil fortsatt være universell. Det utbetales like mye til alle og så må alle betale skatt, men de som tjener mest betaler mest. Det vil si at man får en omfordeling gjennom skatteseddelen. Det oppfatter jeg at det er generell enighet om. Jeg har problemer med å forstå at dette oppfattes som behovsprøving eller som almisse. Dette må anses som en solidarisk ordning hvor en sikrer en tydelig omfordeling via skatteseddelen til fordel for de som har minst. Andre former for trygd og pensjon blir også skattlagt.

Barnetrygden er en veldig kostbar ordning for staten og det er vanskelig/umulig å få en vesentlig økning av den hvis den ikke skattlegges.

Forslaget om å øke barnetrygden vesentlig og samtidig skattlegge den, mener jeg er en glimrende måte å omfordele midler på til fordel for de barnefamiliene som har minst uten at det får en usosial slagside og uten at det medfører press på økonomien med prisstigning og renteøkning.

Mer fra: Debatt