Debatt

De rødgrønne i Stavanger og Rogaland vil fjerne mulighetene til å velge selv

Bry deg om din valgfrihet!

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I din hverdag i Stavanger og Rogaland så er det ikke politikerne som vet best hvilke tjenester du ønsker deg. I Stavanger Høyre så vil vi gi deg makt til å velge mer selv – fordi vi tror på at du kjenner dine, og din families behov best. Du må få mer valgfrihet – istedenfor mer ensretting.

Det første vi må gjøre er å legge ned det «Ensrettingsutvalget» som regjeringen har oppnevnt. De skal nemlig se på måter for å begrense din valgfrihet i hverdagen. Det betyr at muligheten til å velge private alternativer, for dem som ønsker det, kan bli stanset når utvalget legger fram sine anbefalinger.

Vi må for eksempel sikre at de som ønsker å velge private barnehager får lov til det! Fritt barnehagevalg for dem som ønsker et alternativ, må sikres, ikke fjernes. Da må vi ta vare på de private barnehagene våre – ikke svekke de. Mange vil foretrekke sin nærbarnehage, og det er helt greit. Mens noen ønsker et privat barnehagetilbud. Da er det vår jobb å sikre et slikt godt mangfold.

Fritt sykehjemsvalg har vi også hatt – med et privat alternativ. Det ble lagt ned under de rødgrønne. Nå har vi noen ideelle sykehjem igjen og kanskje kan vi få et privat alternativ igjen i framtiden. Et slikt tilbud tror jeg hadde vært bra for å sikre mangfold og et godt sammenligningsgrunnlag – mens de aller fleste fremdeles vil benytte seg av våre gode kommunale sykehjem.

Det var også fritt brukervalg i Stavanger – der de som hadde behov for hjemmehjelp kunne velge det selskapet de ville ha, enten de var kommunale eller private. Dette er tatt vekk av de rødgrønne. Og er noen Høyre vil gjeninnføre for innbyggerne våre. Selv om du er pleietrengende skal du fremdeles få være sjef i eget liv!

Når en vil redusere din valgfrihet så går det utover det tilbudet du får i din hverdag.

—  Erlend Jordal

Fritt skolevalg til videregående skole har vi i Rogaland. Men også her har rødgrønne politikere ønsket å fjerne muligheten for at elever skal få velge selv. Dette er en ordning som har fungert godt siden 80-tallet. Og det er et paradoks at elever ikke skal få velge videregående skole i eget fylket når de er 16 år, når de faktisk kan velge seg universitet i hele verden når de blir 18 år.

Vi har fritt sykehusvalg fordi dine rettigheter står sterkere enn byråkratenes A4-løsninger. Samtidig har du hatt rett til fritt behandlingsvalg – der du kunne bestemme om du ville at det offentlige skulle betale for din behandling hos private eller det offentlige. Men dette fjernes nå. Din rett til å velge tas også her vekk av de rødgrønne.

Det er heldigvis lovfestet at en kan velge sin egen brukerstyrte personlige assistent, her innførte vi fritt brukervalg i Stavanger allerede i 2016. Dette har ikke de rødgrønne fjernet – men følger de egen politikk på andre felt vil nok også denne valgfriheten forsvinne etterhvert.

Årsakene til at de rødgrønne i Stavanger og Rogaland ikke liker at du skal få velge selv er ganske åpenbar. Blir du for vant med å ha makt i ditt eget liv og velge selv – så kan det jo være at du velger å ikke stemme på dem.

Når en vil redusere din valgfrihet så går det utover det tilbudet du får i din hverdag. Faktisk viser en rapport utarbeidet av Menon Economics på oppdrag fra NHO at en utfasing av bedrifter i velferden vil ramme én av tre distriktskommuner og 20 prosent av alle landets kommuner. Ikke minst vil kommuner som Stavanger som har et mangfold av tilbydere, gode fagmiljøer både innenfor privat og offentlig sektor på dette området, samt erfaring med å tilby valgfrihet bli hardt rammet.

Skal verden gå framover – bør du få velge mer – ikke mindre!

Mer fra: Debatt