Debatt

Bry deg om politikk!

Et langt liv har lært meg to ting om politikk: Politikk angår oss alle, fordi politikk påvirker livene våre. Og nei! Det er ikke det samme hvem som styrer. Det er derfor du skal bry deg om politikk og det er derfor du bør finne ut av de viktigste skillelinjene i politikken.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I 2019 skjedde det en vesentlig endring i Stavangerpolitikken. Etter 24 år med Høyrestyre, fikk vi et nytt flertall, med Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet som ordfører. Det nye flertallet har levert ny politikk, som har hatt stor betydning for innbyggerne i kommunen:

Gratis SFO for 1. klassingene og billigere for andre; flere sykehjemsplasser og bedre grunnbemanning; gratis trygghetsalarm for de eldre; mye mer penger til skolene og til lærebøker; sterk næringslivssatsing; hele, faste stillinger som hovedregel etc. etc. Det er ikke plass til å nevne mer, men hovedpoenget er dette: Du trenger ikke være enig i politikken, men mye av det som vedtas er viktig for deg, og for oss andre som bor i denne flotte byen vår. Vi er et drøyt år unna neste kommunevalg. Du gjør deg selv en bjørnetjeneste ved å ikke bry deg om hva som skjer i politikken. Begynn f.eks. med å sjekke ut www.karileverer.no.

Fikk du med deg nyheten om at regjeringen til Jonas har gjeninnført ordningen med brillestøtte til barn. En bagatell tenker du, men ikke for dem det gjelder. Samtidig er dette eksemplet viktig, fordi den på mange måter viser forskjellene i politikken. Erna sin Høyreregjering brukte 8 år på å fjerne en rekke sosial velferdsgoder, kutt som rammer mange utsatte grupper. Samtidig med dette hadde Erna-regjeringen «råd» til å gi de aller rikeste milliarder i skattelette. Jonas sin regjering har reversert en rekke av disse kuttene, og mye mer vil komme.

En bitteliten sak om brillestøtte til barn, blir et viktig symbol på skillelinjene i politikken, mellom de som vil styrke og utvikle velferdssamfunnet, og de som tror at skattekutt til de rikeste gir et bedre samfunn for folk flest.

Det er ikke slik at Høyrepolitikere vil folk vondt. De aller fleste Høyrepolitikere jeg kjenner er velmenende og dyktige mennesker, med stor tro på egen politikk. Problemet er at politikken deres rammer skjevt, til fordel for de rike og privilegerte.

For oss i Arbeiderpartiet er ikke slagordet «nå er det vanlige folks tur» en floskel. Nei, det er selve ryggraden i vår sosialdemokratiske politikk. Skillet mellom Høyrepolitikk og Arbeiderpartipolitikk er større nå enn på mange år. Det er derfor ikke likegyldig hvem du stemmer på.

I sommer kom nyheten om at oppslutningen ved valget til nasjonalforsamlingen i Frankrike kun var på 46 %. Når et flertall av befolkningen velger å ikke delta i demokratiske valg, er demokratiet i fare. Årsakene er ikke vanskelige å forstå. I Frankrike virker det som det er en grunnleggende tillitskrise mellom befolkningen og den politiske eliten. Hverken president Macron eller nasjonalforsamlingen har levert politikk som folk opplever som relevante for dem. Det kan forklare både valgoppslutning, gule vester, demonstrasjoner og veksten til de ekstreme partiene.

Slik er det heldigvis ikke Norge. Ved Stortingsvalget sist stemte nesten 78 % av befolkningen, men oppslutningen om siste kommunevalg var lavere, nemlig 64 %. Det som er mer urovekkende er at valgdeltakelsen er vesentlig lavere blant de yngre velgerne, ikke minst ved kommunevalgene. Kun 47% av de mellom 20-24 stemte ved valget i 2019. Vi ser også store forskjeller i valgdeltakelse basert på utdanningsnivå. Det er ikke å ta for sterkt i å kalle det en demokratisk utfordring.

Tillit er viktig, også i lokalpolitikken. Det er et viktig mål for Arbeiderpartiet i Stavanger å skape mindre avstand mellom de som styrer og innbyggerne. Det skal bl.a. gjøres ved å vitalisere kommunedelsutvalgene, men andre virkemidler er kanskje like viktig.

En stor del av befolkningen er engasjert i ulike frivillige organisasjoner. Det er en for lite brukt ressurs i politikksammenheng. De frivillige organisasjonene vil kunne være viktige arenaer for høring, politikkutforming og -gjennomføring. Hvordan vet jeg ikke helt, men la oss starte dialogen med de frivillige organisasjonene, da vil politikerne også kunne møte en større del av befolkningen.

Målsettingen i politikken må hele tiden være økt innbyggerinvolvering, fordi innbyggerinvolvering er et viktig demokratisk virkemiddel. Aktiv medvirkning fra alle grupper i samfunnet, er med på å skape en bedre by for oss alle. Derfor er økt innbyggerinvolvering noe Stavanger Arbeiderparti vil jobbe for. Slik kan vi styrke og utvikle demokratiet. «Dialogbyen Stavanger» kan kanskje lanserer som et nytt slagord, og ikke minst, fylles med innhold. Våre folkevalgte politikere i Stavanger har et brennende engasjement for kommunen, nesten uansett politisk farge. Men de bør trekke innbyggerne enda mer med i politiske prosesser. Til gjengjeld lover vi å bry oss om politikk!

Mer fra: Debatt