Debatt

Digitalt utenforskap, hva fører det til!

Digitale verktøy er nyttig og enkelt for de som behersker det, eller har noen som kan trå til når noe blir vanskelig.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I dag har vi alle et forhold til digitale verktøy. Nyttig og enkelt for oss som behersker det for det meste, eller har noen som kan trå til når noe blir vanskelig.

I dag er det et mål at alle skal bo hjemme så lenge som mulig.  «Leve hele livet» er et viktig prinsipp som er vedtatt i Stavanger kommune. For å kunne gjennomføre dette er vi også avhengige av å ta i bruk ulike digitale verktøy og velferdsteknologi. Mange av disse tingene er viktige og nyttige redskaper i hverdagen; medisindispensere, GPS, dørvarslere, komfyrvakt, og andre nyttige hjelpemidler som gjør det tryggere å bo hjemme.

Likevel er der utfordringer med denne teknologiske utviklingen. Alt skal i dag gjøres digitalt. Søknader til det offentlige, banktjenester, betalinger og de fleste henvendelser til andre tjenesteytere skal gjøres digitalt.

Å være utenfor den teknologiske utviklingen som binder folk og tjenester sammen, kan gjøre noe med mennesket opplevelse av tilhørighet. Det øker risikoen for utenforskap, isolasjon og ensomhet. En følelse av å ikke lenger henge med i denne utviklingen som kreves for å kunne fungere godt i dagens samfunn.  Min mor som døde for 3 år siden uttrykte det på denne måten; «Jeg forstår ingenting» ristet på hodet og overlot til oss andre å fikse tingene for henne. Alle er ikke så heldige at de har nære rundt seg til å hjelpe de med disse utfordringene.

Tall fra 2020 viser at vi i Norge har 600000 ikke-digitale innbyggere og 14 prosent opplever digitalt utenforskap, ifølge Kompetanse Norge. Den «ikke – digitale» defineres av Kompetanse Norge som personer som ikke bruker datamaskin, nettbrett, smarttelefon eller internett.

Dette fører ofte til frustasjon og trishet over å ikke lenger forstå hvordan smarttelefonen skal brukes.

Personer som rammes av ulike former for demenssykdom for etter kort tid store utfordringer med å kunne bruke ulike former for sosiale medier. I dag er der 100000 personer med demens i Norge, og tallet er dessverre økende. 60 prosent av disse er hjemmeboende, bor alene eller sammen med ektefelle.

Etter å ha hatt mitt arbeid de siste årene med mennesker som har blitt rammet av demenssykdom er det en erfaring jeg har gjort. At selv om databruk har vært en stor del av hverdagen og arbeidet før sykdommen rammet så er dette noe av den første ferdigheten som forsvinner. Evnen til å nyttiggjøre seg de ulike digitale verktøyene.

Dette fører ofte til frustrasjon og tristhet over å ikke lenger forstå hvordan smarttelefonen skal brukes. Det blir ofte en vanskelig situasjon for de pårørende som skal prøve og hjelpe, men ikke alltid lykkes fordi utfordringen er så stor hos den syke. Den føler seg mislykket som ikke lenger får det til, og kan kjenne på skam og sinne.

Det blir et samfunnsproblem når mange opplever at de ikke strekker til og evner å bruke de digitale verktøyene som i dag kreves for å kunne fungere i vårt samfunn.

Helene Skaatan, Seniorveileder Frelsesarmeens eldreomsorg skriver i Vårt Land 27. juni i år. «Vi snakker jevnlig med mennesker som om disse teamene. Følelse av oppgitthet, mange føler seg dumme for de ikke mestrer dette. Mennesker som har førtidspensjonert seg på grunn av økende digitale rapporteringskrav. Folks opplevelser i forbindelse med digital utenforskap er viktig å samtale om å ta på alvor.» Opplæringsloven sier at kommune har ansvar for innbyggernes grunnleggende ferdigheter. Dette gjelder også den grunnleggende ferdigheten en trenger for å kunne nyttiggjøre seg den digitale hverdagen.

Opplæringsloven sier at kommune har ansvar for innbyggernes grunnleggende ferdigheter. Dette gjelder også den grunnleggende ferdigheten en trenger for å kunne nyttiggjøre seg den digitale hverdagen. For KrF er det viktig å lytte til folks erfaringer, snakke sammen på tvers av ulike fagfelt slik at folk føler seg ivaretatt, at de for den hjelpen de trenger.

Vi må sammen finne løsninger der mennesker som trenger bistand for å kunne bruke disse digitale verktøyene, for den hjelpen de trenger.

Mer fra: Debatt