Debatt

Bli med i et politisk parti!

For snart fire år siden ble jeg medlem i Venstre. Det har vært utrolig lærerikt og samtidig har det vært spennende å kunne være med å påvirke politikken. Flere bør gjøre det samme og bli med i et politisk parti!

Thea Emilie Svartsund Lunde
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Gjennom året har politiske partier mange medlemsmøter med forskjellige temaer. Her kan en velge å delta på det en selv synes er interessant. I Venstre og hos flere andre partier er det også en rekke mer sosiale møter slik som grøtfest før jul, sommerfest og pizzamøter med stortingsrepresentantene våre. Jeg har fått vært med på medlemstur til Preikestolen med Abid Raja og andre flotte medlemmer i Rogaland. I Stavanger tilbyr Venstre sine medlemmet et sosialt miljø. Vårt mål er ikke å kun favne om de medlemmene som ønsker å stå på valgliste, men ha arrangementer for å samle alle medlemmer.

Etter jeg meldte meg inn i et politisk parti har jeg innsett hvor mye min stemme egentlig betyr. Det er flere arenaer hvor medlemmers innspill blir løftet opp og blir satt på dagsordenen. I Venstre er det lov å ytre sin mening. Det er lav inngangsterskel og stor takhøyde. Det er kjekt å diskutere samfunnsspørsmål og politikk.

De fleste partier har gode måter å få innspill fra medlemmer til stortingsvalgprogrammer. I forkant av stortingsvalget i 2021 fikk jeg og andre medlemmer komme med innspill. I siste runde fikk vi sende inn endringsforslag som ble stemt over i lokallaget. Forslagene ble deretter sendt til fylkesårsmøtet, og forslagene med flertallet bak seg gikk videre for endelig avstemning på landsmøtet.

Før kommunevalget er det et spennende opplegg med en rekke medlemsmøter, innspillsskjema og høringsprosesser. Hele valgprogrammet for 2023-valget vedtas på et medlemsmøte i slutten av januar. Dette er en skikkelig god mulighet til å være med å påvirke hvilke saker partiet jeg er med i skal gå til valg på. Dette kan ha stor betydning for hvordan Stavanger formes de neste årene.

Det er lærerikt å være medlem. Alle får tilbud om å delta på Venstreskolen og hvis en vil lære enda mer er det regionale samlinger med jevne mellomrom. Det gir deg en god mulighet til å treffe medlemmer fra andre steder i landet og blitt kjent med andre samfunnsengasjerte mennesker.

Medlemmene i partiene bestemmer også sammensetningen av valglistene til kommunevalget. Det er mye forskjellig som bestemmes i kommunen, og ved å stille til valg så kan du bli folkevalgt og komme inn i ulike verv. Jeg er nå vararepresentant til kommunedelsutvalget for Eiganes og Våland. Det gir mersmak å delta der jeg får lære enda mer om hva som skjer i min bydel og være med å forme det.

De siste to valgkampene har jeg stått på stand for å fortelle om Venstre sin politikk, jeg har også deltatt med å bake boller og dele ut flyveblader. Det er valgfritt å bidra og du trenger heldigvis ikke rope høyt og kle deg i biekostyme for å være medlem.

Selv om det er mange kjekke ting å være med på så er det ingen krav til å delta aktivt selv om man er medlem av et parti. Mange medlemmer av politiske partier betaler kontingent til det partiet de mener har den beste politikken, men deltar likevel ikke aktivt i partiets arbeid. En innmeldelse i et politisk parti kan være en måte å vise hvordan du ønsker å endre samfunnet. Nye medlemmer gir et signal til partiet om at de gjør noe rett.

Mitt politiske engasjement fikk ikke en gnist før i voksen alder. Jeg ser virkelig opp til ungdommene i dag som brøler for klima og som setter sine spor i sitt nærmiljø. Som lærer i ungdomsskolen er det vanskelig å ikke la seg imponere over dagens reflekterte ungdom. Dette gir håp for demokratiet.

For meg er Venstre riktig parti siden de vil skape en grønn framtid med frihet og muligheter for alle. Venstre vil kutte utslipp, satse på skolen og skape nye jobber. Vi tror også at mangfold styrker fellesskapet vårt. Alle er forskjellige, men alle kan bidra. Vår oppgave er ikke å ta valg for folk, men å sette folk i stand til å bestemme selv. Det er også et liberalt ansvar å ta vare på hverandre. Vi skal ha et velferdssamfunn som inkluderer de som faller utenfor.

Jeg er veldig fornøyd med å være med i et parti som utvikler den gode politikken som tar oss framover. Jeg håper enda flere vil bli med i Venstre for å gjøre det. Du bør finne det partiet som er best for deg og bli med. Det kommer til å bli både kjekt, spennende og lærerikt.

Mer fra: Debatt