Debatt

Nå må kommunen holde litt igjen

Det kunne vært fristende å øke pengebruken markant i mandagens kommunestyremøte.

– Bak skyene er det et dystert økonomisk bilde som truer – også for kommunen her i Energihovedstaden, skriver Øyvind Jacobsen.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
Øyvind Jacobsen Ap Stavanger Ap Arbeiderparti Arbeiderpartiet formannskapet

Stavanger kommune leverer historisk gode økonomiske resultater om dagen. Det kunne derfor vært fristende for oss som har flertall politisk å øke pengebruken på både investeringer og drift for kommunen markant i mandagens budsjettjustering. Det gjør vi ikke. Det ville nemlig vært uansvarlig i dagens verdenssituasjon.

Partiene Arbeiderpartiet, Folkets Parti, Rødt, MDG, Senterpartiet og SV har i sitt snart 1000 dager lange styringssamarbeid gjort en rekke endringer på tidligere politikk i Stavanger. Vi har satset på barnebyen ved å tilby helt gratis SFO for alle førsteklassinger, vi har innført skolemat på enkelte skoler. Vi har gjort en massiv satsing på næringsliv. Det er blitt flere ansatte på sykehjemmene. Det bygges skoler og barnehager – og nylig gjorde vi alle trygghetsalarmer gratis for alle som trenger det. For å nevne noe. En mer omfattende oversikt kan du lese på nettstedet karileverer.no.

Tiltakene har kostet kommunen penger, men gode ordninger for innbyggerne gir også fort økte inntekter tilbake. Når både mor og far kan stå i full stilling fordi det finnes gode tilbud til barna i arbeidstiden, gir det kommunen høyere skatteinntekter. Når kommunen sparer foreldrene til førsteklassingene for nærmere 40.000 kroner i året, betyr det at penger kan brukes på annet – som igjen gir behov for arbeidskraft og flere folk i inntektsgivende arbeid. Det samme gjelder skolemat. Ja, det koster penger å produsere gratis skolemat, men vi får også flere ut i arbeid gjennom slike tiltak.

I Stavanger er nå arbeidsledigheten veldig lav. Lavere enn den har vært noen av årene siden 2014. Det går så det griner i arbeidslivet. For Arbeiderpartiet er det å legge til rette for at alle kan få seg en trygg, fast jobb det bærende elementet i all vår politikk. Vi ønsker universelle tjenester fra kommunene som kommer alle til gode – til samme pris. Det er gjennom skattepolitikken vi som innbyggere bidrar ulikt.

Med fine tall i budsjettrapporteringen til kommunen i tillegg til gode rapporter fra arbeidsmarkedet, kunne det vært fristende å øke pengebruken markant i mandagens kommunestyremøte. Vi kunne satt i gang flere gode tiltak og redusert kommunens inntekter fra innbyggerne ytterligere eller tatt fra reservefondene til kommunen. Det er jo valg neste år, og penger til «alle som vil ha» ville kanskje hatt en god effekt for oss i så måte.

Vår oppgave som folkevalgte er å sikre at folk får best mulige liv. At de får den oppbakkingen de forventer. At de får de tjenestene de trenger. Når de har behov for dem.

Det er imidlertid ikke slik vi styrer byen. Vår oppgave som folkevalgte er å sikre at folk får best mulige liv. At de får den oppbakkingen de forventer. At de får de tjenestene de trenger. Når de har behov for dem. Med kvalitet. Stavanger kommune drives veldig bra nå, men det skal ikke veldig store endringer til for at situasjonen endres.

For bak skyene er det dystert økonomisk bilde som truer – også for kommunen her i Energihovedstaden. Rentenivået skal opp. Prisnivået på varer og tjenester øker kraftig, og tilgangen på arbeidskraft, både kvalifisert og ukvalifisert reduseres. Energiutfordringene er ikke løst, og vi må gjøre kraftfulle og kostnadskrevende tiltak for å svekke effekten av klimakrisen.

Kommuneøkonomien vil ikke vokse inn i himmelen. Det blir tøffere tider også for kommunen og di. Det tar vi hensyn til. Derfor holder vi igjen pengebruken.

Noen justeringer i vedtatt budsjett blir det likevel i mandagens møte.

Samarbeidspartiene setter av 30 millioner kroner ekstra for å kjøpe kommunale boliger, slik at vi kan lage en bedre boligmiks i områder hvor det i dag er mange kommunale boliger ved å selge noen av dem på det private markedet.

Vi gjør trygghetsalarmene til folk gratis å ha. Det skal ikke være en økonomisk vurdering som skal ligge til grunn for at folk i kommunen vår skal føle seg trygge.

Vi øker beløpet på idrettsstipendene til våre talentfulle idrettsutøvere, vi setter av noe mer penger til kompetanseløft for kulturaktører og vi styrker økonomien til kommunedelsutvalgene, slik at de blant annet kan sikre gode bydelsaviser. Å ha flere ansatt i fulltid i kommunen koster penger både å utføre og planlegge. Derfor setter vi av penger til det også. Og: Vi trenger flere blomster og trær i sentrumsbildet.

Vi har også sikret matleveranse for de eldste i sommeren – og fra før har kommunedirektøren tatt de politiske signalene og satt av 33 millioner kroner ekstra, 2000 per elev til nye, oppdaterte skolebøker.

Flere økonomiske endringer gjør vi ikke i denne omgang. Vi gjør tekniske endringer og ber om mer kartlegginger. Blant annet vil vi ha en gjennomgang av skolebassengene i kommunen. Vi ønsker å sette mer pris på dem som tar fagbrev og svennebrev. Vi vil se på hvordan vi kan forbedre mattilbudet på sykehjem og se på behovet for å styrke bedriftshelsetjenesten i kommunen. I tillegg reduserer vi skjermtiden for de minste barna i skolen.

For samarbeidspartiene er det viktig med trygg, økonomisk styring av kommunen. Fra oss vil du ikke se populistiske påplussinger for å forsøke å vinne stemmer i valget. Vår strategi er å styre kommunen slik at folk kan være trygge på at de får gode, stabile tjenester med kvalitet.

Det er vi sikre på står seg i lengden. Også i kommende valg.

Mer fra: Debatt