Debatt

Innbyggerinvolvering skal være mer enn en strategi

Nærmiljøet er kanskje noe av det som betyr mest for våre liv. At vi føler oss trygge og trives der vi bor og med dem som bor rundt oss kan rett og slett være bra for helsen.

At vi føler oss trygge og trives der vi bor og med dem som bor rundt oss kan rett og slett være bra for helsen, skriver Ine Haver (Ap).
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det skulle derfor bare mangle at vi som folkevalgte i Stavanger legger strategier for hvordan vi skal jobbe for å utvikle gode nabolag og nærmiljø - både for og med innbyggerne i kommunen. Da er det også viktig at vi legger godt til rette for innbyggerinvolvering og at vi utvikle arenaer for slik deltakelse.

Dette har vært viktig for de samarbeidende partiene Arbeiderpartiet, Folkets Parti, Rødt, MDG, SV og Senterpartiet siden vi vant folkets tillit høsten 2019. Under visjonen «Vi bygger fellesskap» skal Stavanger bli en enda bedre kommune ved at innbyggerne i større grad får ta del i beslutninger.

Vi som representerer Stavanger Arbeiderparti er glade for at en strategiplan for nærmiljøutvikling og samfunnsdialog nå skal ut på høring i kommunedelsutvalgene, men håper også på innspill fra enkeltinnbyggere, organisasjoner og lag.

I politikken legges det mange planer. Noen ganger kan det føles som det tar lang tid fra en plan eller strategi vil vedtatt til den iverksettes. På den ene siden kan behandling av planer fremstå byråkratisk, men på den andre siden vil det å bruke tid, innhente nødvendig kunnskap og erfaringer være det viktigste verktøyet bak enhver bærekraftig strategi.

Stavanger er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Likevel vet vi at det er noen som faller utenfor.Det finnes nabolag og bydeler også i vår egen kommune er mer levekårsutsatte enn andre.

Arbeiderpartiet ønsker å være et parti som er her for deg og dine.

Dette er det viktig å skaffe seg oversikt over. Bare da kan vi bruke opplysningene til å gjøre Stavanger til en enda bedre kommune for alle oss som bor her. Med god kunnskap kan vi sette inn styrket innsats i områdene det trengs mest.

Den voksende ulikheten i samfunnet bekymrer Arbeiderpartiet både her lokalt og nasjonalt. Det er i ferd med å bli for langt mellom dem som har mye mer enn de trenger og dem som ikke har nok. Også i vår kommune finnes mennesker som lever under fattigdomsgrensen. En konsekvens av dette er at det også her er barn som vokser opp under dårlige, økonomiske kår.

Et godt nabolag kan også være med å gi mindreårige en bedre oppvekst. I 2019 ble det presentert et doktorgradsstudie som fastslo at det er en sammenheng mellom hvordan nærmiljøet ser ut har betydning både for barns helse og deres trivsel.

Ifølge Emma Nordbøs studier bidrar for eksempel veletablert infrastruktur for gående og syklister, høy trafikksikkerhet og tilgang til ulike arenaer for aktivitet bidrar til helsefremmende nærmiljø for barn og unge.

Arbeiderpartiet er vi helt klare på at vi ønsker at alle skal ha like muligheter uavhengig av sosial bakgrunn, livssyn, alder, kjønn, etnisk bakgrunn og seksuell legning.Vi tar på alvor at det er avdekket økende levekårsutfordringer i noen deler av kommunen.

Selv om vi har en god strategi for nærmiljøutvikling, vet vi at det kan oppstå behov for en tidsavgrenset, ekstraordinær og systematisk innsats i avgrensede områder. Dette er viktig å ha med seg i arbeidet med nærmiljøet.

Arbeiderpartiet ønsker å være et parti som er her for deg og dine. Vi tror på en solidarisk hverdag, hvor nettopp nærmiljø og innbyggerinvolvering står i sentrum.

Mer fra: Debatt