Debatt

Politikken til SV innebærer avvikling av mange gode barnehager

Det er ingen rasjonelle argumenter igjen for å skulle rive ned den sektoren som SV sterkt har bidratt til å bygge opp.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

SVs Eirik Faret Sakariassen synes villig til å skrote barnehageforliket og hive mange hundre kvalitetsbarnehager ut av sektoren for å nå sine ideologiske mål. Samtidig villeder han leserne når han hevder at PBL (Private Barnehagers Landsforbund) ikke ønsker endringer i reguleringene av barnehagesektoren.

Gjennom Rogalands Avis tegner Sakariassen et bilde av den private delen av barnehagesektoren som det er vanskelig å kjenne seg igjen i. For en som har jobbet med barnehagepolitiske spørsmål en stund, er heller ikke partiet hans til å kjenne igjen.

Da SV for snart 20 år siden så muligheten til å realisere sitt mål om full barnehagedekning, innså de at kommunene ikke ville klare dette raskt nok alene. Derfor inviterte de inn private tilbydere, både foreldregrupper, stiftelser og gründere, til å bli med på jobben med å bygge ut sektoren.

I flere av de viktigste utbyggingsårene sto private for nesten to av tre nye plasser. Og vekslende kunnskapsministere fra SV fullroste de private for sin innsats. De pragmatiske politikerne som den gang styrte SV, erkjente også at privatpersoner som tok risiko, investerte penger og sa opp trygge jobber for å kunne drive gode barnehager, også skulle ha rett til en viss fortjeneste.

SVs nye og ideologisk baserte politikk på området innebærer i praksis inndragning av verdiene som barnehageeierne har bidratt til å skape.

Nå er det andre toner. SVs nye og ideologisk baserte politikk på området innebærer i praksis inndragning av verdiene som barnehageeierne har bidratt til å skape.

Skulle vi tenke oss at Sakariassen og kompani lykkes med å kvitte seg med de 60 prosentene av private barnehager som drives som selskaper, ville dette i realiteten resultere i en omfattende kommunalisering av barnehagesektoren. En slik ensretting vil ikke tjene noen.

Svært mye av mangfoldet og entreprenørskapet som kjennetegner sektoren vil forvitre. Foreldre vil få færre muligheter til å velge barnehager som utvikler andre tilbud enn dem kommunen har bestemt seg for å gi. Ansatte som ønsker å arbeide i barnehager med en litt annerledes profil, vil i mindre grad få oppfylt disse ønskene. Og de vil få færre spennende karriereveier å velge blant.

All den tid private barnehager leverer minst like gode tjenester, tilbyr minst like gode lønns- og pensjonsvilkår, har systematisk lavere sykefravær og litt mer fornøyde foreldre enn kommunale barnehager, er det mange gode grunner til å ivareta den eierstrukturen som kjennetegner sektoren i dag.

Når de private barnehagene også, ifølge tall fra Telemarksforsking, får om lag 90 kroner for hver 100-lapp kommunene bruker på kommunale barnehager, er det ingen rasjonelle argumenter igjen for å skulle rive ned den sektoren som SV sterkt har bidratt til å bygge opp.

Dette betyr imidlertid ikke, slik Eirik Faret Sakariassen feilaktig hevder, at PBL mener det ikke er behov for endringer.

Dette betyr imidlertid ikke, slik Eirik Faret Sakariassen feilaktig hevder, at PBL mener det ikke er behov for endringer.

PBL har 2.100 medlemsbarnehager – store og små – med ulik organisering og ulikt eierskap. Vi jobber hver dag for å ivareta alle medlemmenes interesser. Og vi ser med bekymring på at sektoren har et finansieringssystem som gjør det svært krevende for mange barnehager å oppfylle nasjonale kvalitetskrav.

Tilskuddene varierer svært mye fra kommune til kommune. Og hvert år går én av tre barnehager med underskudd. Dette utfordrer bærekraften i mange barnehager – ikke minst i enkeltstående barnehager i kommuner med lave tilskudd.

Dette kan true det flotte eiermangfoldet som kjennetegner sektoren, og det er en utvikling ingen ønsker seg.

PBL har sterk tro på at et bredt flertall av ansvarlige politiske partier ønsker å drøfte justeringer som kan styrke kvaliteten og mangfoldet i sektoren – og ivareta alle barnehagers forutsetninger for å levere tjenester av høy kvalitet.

Ved bred enighet om reguleringer som står seg over tid, kan politikerne sikre nødvendig forutsigbarhet for alle parter. Samtidig bør det, med retten til finansiering, følge klare krav om bemanning, pedagogtetthet og ordnede lønns- og pensjonsvilkår. PBL har også tatt til orde for et system som vil gi kommunene enda større muligheter til å stille krav til kvalitet og innhold.

Slik kan fellesskapet forsikre seg om at offentlige tilskudd kommer barna i barnehagene til gode, men uten å rive i stykker den fantastiske suksessen som barnehageforliket har vært, mye takket være de visjonære SV-politikerne Kristin Halvorsen og Øystein Djupedal.

Mer fra: Debatt