Debatt

Kommersielle mot ideelle barnehager

I større og større grad er det kampen mellom de kommersielle mot ideelle barnehager som vil gjøre seg gjeldende.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I debatten om barnehager kan det ofte fremstå som det er en interessemotsetning mellom private og kommunale barnehager. Det er ikke et riktig bilde. I større og større grad er det kampen mellom de kommersielle mot ideelle barnehager som vil gjøre seg gjeldende.

Forrige uke var det høring på Stortinget om ni forslag fra SV og Rødt, om profittfrie barnehager. Der er det en rekke forslag som skal sikre at dine og mine skattepenger og det foreldrene betaler faktisk går til barna, og ikke en krone til profitt for eiere av barnehagekjeder.

Det folk bør merke seg er at SV og Rødt, som enkelte vil fremstille som motstandere av alle former for private barnehager, enten de er ideelle eller kommersielle, skriver dette i forslaget sitt:

«Det går et viktig skille mellom de private ideelle aktørene og de kommersielle. Ideelle aktører har spilt en viktig rolle i utviklingen av deler av den norske velferdsstaten. Slik bør det fortsatt være. Men nå skvises de små ideelle ut av sektoren, og man ser en systematisk konsentrasjon der en håndfull store kommersielle aktører får stadig mer kontroll over de private barnehagene. Dette truer mangfoldet av barnehager.»

Partiene er med andre ord knallharde forsvarere av de ideelle barnehagene og slår fast at de har en viktig rolle også videre. Langt unna det enkelte på høyresiden forsøker å skape et bilde av.

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har – i kjent stil – gått klart og tydelig mot samtlige forslag. Der finnes det ingen forestilling om at noe bør endres, alt bør bare fortsette som i dag. Det er ikke godt nok.

Den stadig sterkere kommersialiseringen av barnehagesektoren kan ikke fortsette, på bekostning av de ideelle. Og jeg er ikke alene om å se at dette bærer galt av sted.

Den første arbeidsdagen i 2022 kom en nyhet som overrasket meg, og sikkert flere andre. Den daværende administrerende direktøren i nettopp Private Barnehagers Landsforbund, Anne Lindboe, meddelte at hun gikk fra sin stilling på dagen.

I et intervju i Klasse­kampen 6. januar kunne vi lese «Avgått PBL-direktør advarer mot for store barnehageaktører: Går ut mot gigantene». I VG kom hun også med en veldig tydelig tilbakemelding: «Jeg vil ta mer samfunnsansvar og bety en forskjell for folk. Jeg har nå jobbet med noe forholdsvis kommersielt, men kjenner på et sterkt behov for å jobbe for profittmaksimering for samfunnet.»

Det var såpass tydelige tilbakemeldinger at sikkert flere enn jeg lurte på hva hun ville ha fram. Profitt­maksimering for samfunnet – heller enn for enkeltpersoner? Forholdsvis kommersielt – det er jo heller ingen overdrivelse. Det er store penger i omløp, og en del av dem går ut av barnehagene og havner helt andre steder.

Et av eksemplene kunne vi lese om 10. desember: Trygge Barnehager AS solgte sine 142 barnehagebygg til det svenske selskapet Samhälls­byggnads­bolaget for – hold deg fast – 4,58 milliarder kroner. Ja, milliarder.

Det er dessverre veldig vanlig at kommersielle aktører gjør fremstøt for å kjøpe opp ideelle aktører. Det kan for enkelte fremstå som en grei løsning, som flytter noe av administrasjonsarbeidet over i en større organisasjon. På veien forsvinner gjerne en del av det særegne ved den ideelle barnehagen, og de skal bli likere kjedens egen profil.

«Jeg ser med bekymring på en utvikling i sektoren der det blir vanskeligere for enkeltstående barnehager å klare seg,» sa tidligere PBL-direktør Anne Lindboe, til Klassekampen. Det er en bekymring jeg deler og stiller meg helt bak. Kampen framover blir om vi hegner om de ideelle barnehagene, eller lar de kommersielle presse dem ut av sektoren, barnehage for barnehage.

Et av forslagene fra SV og Rødt vil nettopp gi kommunene det handlingsrommet som trengs, for å gi forrang til ideelle barnehager, og sette foten ned for de kommersielle. Det er også omtalt i Stavangerplattformen, som Ap, FNB, MDG, Rødt, Sp og SV styrer på. Der står det «Vi ønsker ikke nye kommersielle barnehager. Nye barnehager skal være offentlige eller ideelle. Dersom private barnehager selges i perioden skal kommunen vurdere å kjøpe disse.»

Jeg håper flertallet på Stortinget gir kommunene større handlingsrom og styringsrett. Vi måtte i desember gjennom en krevende behandling av barnehagebruksplanen, som resulterte i at to kommunale barnehager måtte legges ned. Kommunen har per nå ingen rom for å røre private barnehager, kun kommunale barnehager kan legges ned. Det er ikke en akseptabel forskjellsbehandling, kommunen må ha samme rett til å styre over alle barnehager i kommunen.

Et annet godt forslag fra SV og Rødt er at private barnehager som vil selge har meldeplikt til kommunen, og kommunen skal ha forkjøpsrett på barnehagene. Det vil kunne demme opp for enda flere kommersielle barnehager, som kjøper seg opp, og sikre at barnehagen heller blir kommunal og at alle pengene kommer barn og ansatte til gode.

Den avgåtte PBL-direktørens ord om å sikre profittmaksimering for samfunnet er det vi alle må bidra til. Vi kan ikke akseptere at enkelte blir styrtrike på fellesskapets regning. Profitt og utbytte fra offentlige tjenester er totalt uakseptabelt og jeg håper virkelig at forslagene fra SV og Rødt vinner fram på Stortinget.

Det vil være et viktig første skritt på vei mot en bedre barnehagesektor, der kommunale og private ideelle bruker penger til det beste for ungene, fremfor profittmaksimering for noen få. Der vil kampen stå.


Mer fra: Debatt