Debatt

Høyre ønsker å etablere et frivillighetens hus i Stavanger sentrum

Hurra for frivilligheten! Og for alle som stiller på dugnad!

Dugnad er en solid, norsk tradisjon. Høyre vil gjøre mer ut av det frivillige arbeidet og ønsker å få til et frivillighetens hus i Stavanger sentrum.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Nei, jeg snakker ikke om pandemien. Eller jo, litt den også. Men jeg snakker mest om alle de som år etter år er med på dugnad, som er frivillige og som gjør byen og regionen vår bedre hver eneste dag. Det er titusenvis av dem som engasjerer seg og som stiller opp for å løse viktige oppgaver i dine og mine nærmiljø. Vi skal være takknemlig for den sterke dugnads- og frivillighetskulturen vi har i Norge og i Rogaland. Og i 2022 er det «Frivillighetens år». Det må vi markere!

Under pandemien er det blitt et fast uttrykk å si at «alle er med på dugnaden» – selv om vi dessverre har erfart at pandemien har rammet svært skjevt. Jeg skal la akkurat det ligge i denne sammenhengen. For det er også svært mange som har stilt opp på dugnad for å få logistikken til å gå opp under massevaksineringen. De er hverdagshelter sammen med helsepersonellet vårt, som står på for at vi alle sammen skal komme igjennom denne vanskelige perioden.

Det frivillige arbeidet i Norge har grodd fram og eksistert i mange år, med et høyt antall ulike organisasjoner. Den Norske Turistforening bidrar for eksempel med over 800.000 timer frivillig arbeid hvert år. Det er imponerende! En tilsvarende fantastisk jobb gjør Røde Kors, som er verdens største humanitære organisasjon, og mange andre organisasjoner. Men frivillighet kommer ikke av seg selv. Vi må som samfunn legge til rette for at frivilligheten har gode kår, at vi fortsatt bygger en sterk kultur for frivillighet, og at byråkratiet for de frivillige ikke blir for stort og omfattende. Og du og jeg må engasjere oss i dette viktige arbeidet!

Bidra med det du har tid og lyst til. I belønning får du vennskap og sosialt samvær.

Noen av de viktigste grepene Stavanger Høyre har tatt initiativ til er en gradvis etablering av frivillighetssentraler i alle kommunedelene. Dette er nå på plass. Samtidig ble det etablert en støtteordning som gir organisasjoner som har barn og unge som sin målgruppe, muligheten til å få tilskudd til ansatte. Det har vært en stor hjelp for å organisere frivillighet for titusenvis av barn og unge i Stavanger gjennom en årrekke. Høyre var også med på å ta initiativet til å opprette Stavanger kommune sin ildsjelspris – for å takke de frivillige som står på. Men vi vil mer!

I tillegg til at vi har kjempet fram en stadig bedre momskompensasjonsordning nasjonalt, er det flere lokale forslag vi vil fremme. Fordi vi vil satse mer på frivillighet – alt trenger ikke å være politikerstyrt, og gode sterke frivillige miljøer har en egenverdi i seg selv. Men de representerer også en motmakt mot politikerne og politisk overstyring. Vi må lytte mer, og la frivilligheten få blomstre.

Høyre ønsker å opprette et frivillighetens hus i sentrum som vil være en møteplass for alle frivillige organisasjoner i Stavanger. Det vil kunne redusere kostnader for organisasjonene, gjøre samarbeid enklere, og synliggjøre mer av den bredden av aktiviteter som frivilligheten representerer.

Vi ønsker at flere offentlige bygg skal åpnes opp for frivilligheten slik at det alltid er tilgjengelige lokaler i relevante størrelser. Merbruk og ansvar er stikkord når det kommer til anvendelse av offentlige bygg. Og nye digitale løsninger kan forenkle dette arbeidet ytterligere.

Vi har også ideer om hvordan vi kan ta nye steg for å bygge en sterkere kultur for frivillighet. Hva om vi kan sette i gang et femårig prøveprosjekt med en egen frivillighetssentral på campus Ullandhaug? Både for å få mer frivillighet til studentaktiviteter – men også for at flere studenter kan drive med frivillighet i byen der de studerer. Eller et forsøksprosjekt med å se om det er mulig å innføre et «Frivillig arbeid» fag ved noen videregående skoler i Stavanger? Der en kan bruke en 2–4 timer i uken på frivillig arbeid mot å for eksempel få et tilleggspoeng når en søker seg videre til høyere utdanning – eller et anbefalingsbrev når du skal bli lærling.

Min oppfordring til deg er: Engasjer deg i ditt lokale idrettslag, musikkorps, i humanitære organisasjoner eller i det lokale grendelaget. Bidra med det du har lyst og tid til. I belønning får du vennskap og sosialt samvær og ikke minst følelsen av å bidra til beste for nærmiljøet, for fellesskapet og for dem som trenger hjelp og støtte.

La 2022 bli året der vi alle gjøre mer for frivilligheten. La oss finne fram nye ideer til å løfte den frivillige deltakelsen. Men mest av alt må vi markere at alle de som gjør noe, enten det er mye eller lite innen frivillighet og dugnad, dere bygger byen og landet nedenfra og opp. Og vi i Høyre heier på dere hver eneste dag!

Mer fra: Debatt