Debatt

Vi har ingen å miste

Trafikkofrenes dag er en minnemarkering etter alle enkeltulykkene, der en etter en ble rammet, men som i helhet egentlig er en «skjult» katastrofe for samfunnet.

Seks personer omkom i trafikken i Rogaland i 2021, skriver Leder i fylkestrafikk­sikkerhetsutvalget, Jonas Andersen Sayed og regionleder i Trygg Trafikk Rogaland, Ingrid Lea Mæland.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Seks personer omkom i trafikken i Rogaland i 2021.

Trafikkofrenes dag markers i dag for å minnes de som døde etter en tragisk trafikkulykke i året som gikk. Med respekt og med omtanke for de pårørende og for dem som ble skadet i trafikken tenner vi lys til ettertanke.

Hvert år har vi hatt fakkeltog og biskopen inviterer til minnegudstjeneste, men både i år og i fjor måtte arrangementene avlyses på grunn av smittesituasjonen. Derfor vil vi i år oppfordre til lysmarkering på digitale flater. Bli gjerne med å tenne et lys for dem som omkom i trafikken i året som var. I årets reduserte markering vil det i ettermiddag bli satt opp fakkelbokser og kors på E39 før Stavanger sentrum.

Vi arbeider mot 0-visjonen om at ingen skal blir drept eller hardt skadet i trafikken. I Norge samarbeider en rekke aktører målrettet om trafikksikkerhet. Dette har ført til et historisk lavt antall omkomne i trafikken i 2021, der 87 personer mistet livet i trafikken, en nedgang på seks fra året før, og nesten en halvering på 10 år. I Rogaland omkom 6 personer i 2021, mot 5 i 2020, også her har det vært nesten en halvering de siste ti årene. Men en omkommet er en for mye, vi har ingen å miste. Antall skadde går ikke like mye ned, og det bekymrer, rundt 4.400 skades i landet årlig, i Rogaland rundt 300–350 årlig. Trafikk­sik­ker­hetsarbeid må derfor fortsatt ha høy prioritet.

I en enkelt trafikkulykke rammes ikke bare en eller to involverte, men hele familien, venner, kolleger og lokalsamfunnet blir også berørt. Trafikkofrenes dag er en minnemarkering etter alle enkeltulykkene, der en etter en ble rammet, men som i helhet egentlig er en «skjult» katastrofe for samfunnet.

Som ledere av fylkestrafikksikkerhetsutvalget og Trygg Trafikk i Rogaland vil vi takke alle som har bidradd i arbeidet i året som gikk i Rogaland. Innsatsen for trafikksikkerhet gjøres på mange felt, både i planlegging og forebyggende trafikksikkerhetsarbeid med opplæring og gode rutiner, og operativt ute på vei. Ikke minst vil vi takke den enkelte trafikant som tar ansvar for de gode valg, når de ferdes ute på veien. Det er alltid en risiko i trafikken, og uforutsette hendelser kan dessverre oppstå med tragisk utfall.

Trafikkofrenes dag er også en påminning om at mye gjenstår i trafikksikkerhetsarbeidet, både i det forebyggede arbeidet og i å synliggjøre konsekvenser, og i håndteringen av rehabilitering av hardt skadde. Det er også viktig at det blir prioritert nok midler til fysiske tiltak som vegutbedringer, belysning og gang- og sykkelveier, men god infrastruktur i seg selv vil aldri være en garanti mot ulykker.

I dag minnes vi hver enkelt som omkom i trafikken, og sender våre tanker til de hardt skadde og alle berørte.

Ønsker alle et trafikksikkert godt nytt år!

Mer fra: Debatt