Debatt

Tid for tillit og kultur for heltid!

Tillitsreformen handler om å gi de ansatte tid og tillit til å gi brukerne bedre tjenester.

– Ny rødgrønn regjering betyr blant annet at flertallspartiene her i Stavanger har fått en ny, sterk alliert i arbeidet for en god arbeidsgiverpolitikk og for å gi folk i Stavanger et godt tilbud, skriver Frode Berge.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det rødgrønne skiftet i Stavanger for to år siden har gitt et taktskifte i arbeidsgiverpolitikken i kommunen. Skifte av regjering nå i høst vil gi oss god drahjelp i dette viktige arbeidet. De ansatte fortjener mer tid og større tillit! Det er utrolig spennende å få muligheten til å være del av kommunestyret i en så stor, mangfoldig og veldrevet kommune som Stavanger. Arbeidsgiver-ansvaret for kommunens over 11000 ansatte er blant de mange oppgavene vi har. Her har det vært et tydelig politisk retningsskifte etter kommunevalget for to år siden.

Forventningen og kravene øker konstant.

Før jeg går nærmere inn på hva det lokale og nasjonale retningsskiftet består i, har jeg et sterkt behov for å målbære en takksigelse. Alle som jobber i en kommune som Stavanger er omgitt av forventninger fra brukere, pårørende og andre. Forventningen og kravene øker konstant, og vil være der uavhengig av hva som måtte utvikle seg av globale pandemier.

Snart to år med covid-19-herjinger har imidlertid gitt en ekstrem belastning for kommunens ansatte, og særlig for alle i førstelinjen. Lærere, SFO-assistenter, sykepleiere og andre helsefagarbeidere har, sammen med resten av de ansatte, gjort en tvers igjennom imponerende jobb. Pandemien er dessverre ikke over, og vil fortsatt kreve mye av oss. Likevel: Tusen takk for formidabel innsats i en krevende tid for oss alle!

Det rødgrønne flertallet har nå styrt Stavanger i drøyt to år. Vi styrer på grunnlag av en omfattende politisk plattform som markerer et langt høyere ambisjonsnivå i arbeidsgiverpolitikken, enn det som tidligere har vært tilfellet. Økt inntak av lærlinger og et krafttak for å styrke heltidskulturen gjennom en egen handlingsplan, er viktige prosjekter som illustrerer det politiske taktskiftet i Stavanger. I tillegg er vi i gang med arbeidet for å etablere et bemanningssenter i kommunens regi. Hensikten er å erstatte dagens utstrakte bruk av innleide vikarer, med egne ansatte i hele, faste stillinger.

Parallelt med disse viktige tiltakene, er vi i full gang med å styrke selve fundamentet for kommunens arbeid med å gi innbyggerne et godt tilbud: Grunnbemanningen. Hvis vi skal gi beboerne på sykehjemmene, barna som trenger barnevernet, og ungdommene i skoler og barna i barnehagene et bedre tilbud, kommer vi ikke utenom å styrke grunnbemanningen. Vi trenger kort sagt enda flere varme hender og kloke hoder som kan være tett på dem som trenger hjelp, støtte og oppfølging i hverdagen.

Derfor har vi styrket grunnbemanningen på sykehjem med 15 millioner kroner årlig (og mer kommer). Derfor har vi økt skolerammen med 40 millioner årlig (mer på vei her også) – og vi har satt av fem millioner til miljøveiledere på skolene. Vi har ansatt flere i barnevernet – og styrket i fjor hjemmehjelpstjenestene med ti millioner kroner mer enn administrasjonen foreslo – for å nevne noe.

Ny rødgrønn regjering betyr blant annet at flertallspartiene her i Stavanger har fått en ny, sterk alliert i arbeidet for en god arbeidsgiverpolitikk og for å gi folk i Stavanger et godt tilbud.

Det er viktig å understreke at all politikk som berører ansatte i Stavanger kommune; rekruttering, kompetanse, organisering, heltidskultur med mer skal utvikles og gjennomføres i et nært samarbeid med fagforeningene og de tillitsvalgte. Vi opplever å ha et godt og tillitsfullt samarbeid i dag, og vil gjerne utvikle dette videre i tiden som kommer.

Det er mange grunner til at jeg er glad for at vi fikk et rødgrønt regjeringsskifte etter stortingsvalget i høst. Ny rødgrønn regjering betyr blant annet at flertallspartiene her i Stavanger har fått en ny, sterk alliert i arbeidet for en god arbeidsgiverpolitikk og for å gi folk i Stavanger et godt tilbud. Tilleggsbevilgningen i statsbudsjettet til Stavanger kommune på 51 millioner kroner kommer godt med, og er en bra start!

Hurdalsplattformen er like ambisiøs på Norges vegne, som Stavanger-plattformen er for oss. Det er bra, og høyst nødvendig etter åtte år med høyredominert regjering. For egen del synes jeg det er særlig spennende at behovet for en tillitsreform i det offentlige er løftet opp som et av de aller viktigste prosjektene for den nye regjeringen. Nå får vi, endelig, et grundig oppgjør med hele den nyliberale New Public Management-filosofien som har blitt en stadig større tidstyv, for altfor mange offentlig ansatte, i altfor lang tid.

Dette er en reform som skal gi tiden og makten tilbake til de som utgjør førstelinjen og ryggraden i velferdsstaten.

Tillitsreformen handler om å gi de ansatte tid og tillit til å gi brukerne bedre tjenester. Den skal utformes i tett samspill med brukerorganisasjoner, tillitsvalgte og ledelsen i alle store offentlige virksomheter. Målene for kommunens virksomhet skal være få, tydelige og relevante. Dette er en reform som skal gi tiden og makten tilbake til de som utgjør førstelinjen og ryggraden i velferdsstaten, som lærerne, sykepleierne, renholderne og fastlegene.

Tillitsreformen innebærer at regjeringen ikke vil sette i gang sentraliserende reformer som skaper store enheter med lange ansvarskjeder fra beslutningstakerne til de som står i klasserommet eller på sykehjemmet for å gjøre jobben. Samtidig skal det gis større frihet til kommunene, som tross alt har ansvaret for de viktigste velferdstilbudene.

Det føles godt å ha fått en regjering som jobber med oss, og jeg gleder meg til å være med på gjennomføringen av tillitsreformen her i Stavanger!