Debatt

Klimaendring i næringspolitikken

Vi må tenke stort, vi må komme i gang raskt og vi må gjøre det som er mest effektivt.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

lederplass i Dagsavisen Rogalands Avis 11. november antydes det at jeg opplever slapseføre. Jeg kan berolige med at regjeringen har godt fotfeste når vi nå øker tempoet for klimavennlige investeringer betraktelig.

Målet med omdisponeringene i regjeringens tillegg til statsbudsjettet er å mobilisere enda mer i grønne investeringer. En ny ordning for grønne vekstlån og økt deltakelse i EUs finansieringsprogram InvestEU, sammen med å tilføre Nysnø 500 millioner kroner, vil kunne mobilisere 3 milliarder kroner mer i grønne investeringer, sammenlignet med Solberg- regjeringens opplegg.

I tillegg styrker vi eksportsatsingene med nesten 30 millioner kroner sammenlignet med forrige regjering. Og vi reverserer store deler av forrige regjerings foreslåtte kutt i Innovasjon Norge, som ville fått veldig negative konsekvenser for små og store bedrifter som vil omstille seg i grønn retning.

Jeg er opptatt av at næringspolitikken bidrar til å skape nye jobber, øke de grønne investeringene, styrke eksporten fra fastlandet og kutte klimagasser med begge hender. Vi må tenke stort, vi må komme i gang raskt og vi må gjøre det som er mest effektivt.

Med en halv milliard kroner i bevilgning fra årets budsjett, har Nysnø blitt tilført 2,9 milliarder kroner siden starten. Vi satser og har troen på investeringsselskapet.

Det prosjektet vårt handler om er en bredere satsing på klimavennlige investeringer, for å maksimere effekten for næringslivet. Noe som igjen tjener både klimaet og verdiskapingen.

Mer fra: Debatt