Debatt

Skape mer og inkludere flere!

Bak hver en arbeidsledig finnes det kompetanse det norske samfunnet trenger, skriver Aleksander Stokkebø (H).

Erna Solberg og Aleksander Stokkebø.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Høyre vil jobbe for et samfunn med små forskjeller, tillit og muligheter for alle. Vi vet at den største sosiale forskjellen i samfunnet er mellom de som har en jobb og de som står utenfor. Derfor må vår viktigste oppgave framover være å få folk i jobb.

Først må de nye jobbene skapes. Vi må gjøre det mer enklere å starte, investere og jobbe i oppstartsbedriftene. Derfor er jeg forundret over at Ap-plattformen er helt ribbet for gründerpolitikk. Høyre har i statsbudsjettet foreslått endringer i opsjonsskatten, for å gjøre det enklere for oppstartsbedriftene å tiltrekke seg dyktige ansatte og styrke konkurransekraften. Regjeringens svar er at det vil de «se på». Se på, sier Ap, men det er ikke stirreleken vi trenger nå. Vi trenger handling. Hvis ikke Ap vil ta ansvar i regjering, får Høyre gjøre det i Stortinget.

I tillegg til å skape mer, må vi inkludere flere i de jobbene vi har. På Høyres vakt tok vi Norge trygt gjennom den største siden krigen. Sammen fikk vi fart på Norge, slik at stadig flere nå kommer i jobb.

Likevel står altfor mange fortsatt utenfor. Bak hver en arbeidsledig finnes det kompetanse det norske samfunnet trenger. Alle kan. Så la oss gi flere sjansen til å blomstre! Da må vi sikre et trygt, anstendig og fleksibelt arbeidsliv der alle som vil jobbe, får jobb. Vi må fortsette satsingen på inkluderingsdugnaden, der minst fem prosent av nyansettelser i staten er folk med hull i CV-en. Vi må satse på flere varig tilrettelagt arbeidsplasser, som det ble 3000 flere av på Høyres vakt, slik at også de som ikke er klar for det ordinære arbeidslivet, kan få en jobb å gå til. Vi må også sørge for at ingen går ut på dato. Det trengs flere desentraliserte utdanningstilbud, slik at det blir lettere å kombinere jobb og utdanning.

På Høyres vakt ble det skapt mer og inkludert flere. Nå ser vi fram til konstruktivt samarbeid i Stortinget, for å ta vare på det Norge og Rogaland vi alle er så glad i – med små forskjeller, tillit og muligheter for alle.