Debatt

Familien er ikke et middel for å nå andre mål!

KrF vil bygge samfunnet nedenifra. Det arbeidet starter i familien, skriver Olaug Bollestad.

.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Dagens kontantstøtte er en god ordning som gir alle familier mulighet til å gjøre de valgene som er riktige for seg og sin familie.

I lederen i Rogalands Avis 18.10 kunne vi lese at det visstnok er bra at kontantstøtten nå har blitt skrumpet inn fordi det visst skal være positivt i et likestillingsperspektiv.

Vi mener derimot at dagens likestillingskamp ikke handler om å presse kvinner tilbake i jobben fortest mulig, men å gi kvinner frihet til å få velge selv hvor lenge de vil være hjemme med barnet sitt etter endt permisjon. Vi heier på alle kvinner og menn som går motstrøms og gjør det som passer best for seg og sin familie.

Partiene som vil fjerne kontantstøtten forsvarer seg ofte med at de vil innføre en ventestøtte. Dette er en støtte de bare vil gi til familier som har søkt om barnehageplass og ikke enda fått det. Dersom det finnes en ledig barnehageplass, får man ikke. De som ønsker å være litt lenger hjemme med barna sitter igjen med ingenting.

Diss partiene sender med dette et signal til småbarnsforeldre om at barnehage er eneste rette alternativ, i hvert fall for dem som ikke har økonomi til å velge å være hjemme uansett. Valgfriheten er borte for alle andre enn de med en tjukk lommebok. For KrF er ikke målet at flest mulig foreldre skal benytte kontantstøtte. Målet er foreldrene har valgmuligheten.

Den nye regjeringens forslag er å kutte kontantstøtten med et halvt år, til barnet er 18 måneder. Det vil føre til mer byråkrati og mindre valgfrihet. Det vil også gi større forskjeller mellom familiene i og med at ikke alle har råd til å betale for å være hjemme med barnet sitt så lenge som de skulle ønske.

Regjeringens nye plattform mangler familieperspektivet, og valgfriheten er helt utradert. Det står ingenting om barnetrygd, fritidskort, utbygging av flere barnehageplasser, fleksibel foreldrepermisjon eller familienes rolle som fellesskap. Familier blir bare et middel for å nå andre mål, som eksempelvis likestilling og integrering. Det er lite ambisiøst. Familiene er ikke bare et middel, de er et mål i seg selv.

KrF vil bygge samfunnet nedenifra. Det arbeidet starter i familien. Trygge omsorgspersoner og en god oppvekst tar barna med seg hele livet. Vi må ha tillit til at familiene kan ta valgene som er best for dem. Det er best for både foreldrene og barna.