Debatt

Nå er det vanlige ferjereisende sin tur!

Per Vidar Kjølmoen (Ap) mener det betyr noe for folk hvem som styrer landet.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Etter åtte år med sentralisering, vil Arbeiderpartiet ta Norge i en ny retning. Ferjetakstene er et godt sted å begynne.

Politikk måles på resultater. I åtte år har Høyre og Frp styrt samferdselspolitikken i Norge. I samme periode har ferjetakstene økt og økt. Aller mest har prisene steget på riksveisambandene, der Frp hadde direkte ansvar med samferdselsministeren i seks av åtte år.

Etter hvert nådde prisene slike nivåer at de truet hverdagen til vanlige arbeidsfolk rundt om i hele Kyst-Norge. Medier har dokumentert at helt vanlige familier har vært nødt til å betale over 50.000 kroner i året i ferjebilletter. Og da måtte de holde både bilen og dieselen i tillegg. Noe måtte skje.

Arbeiderpartiet sørget for at noe skjedde. I februar gikk en samlet programkomité ut med støtte til kravet om halverte ferjetakster. I april slo Arbeiderpartiets landsmøte enstemmig fast kravet om halverte ferjetakster. Flere partier kastet seg på. Til slutt måtte til og med Frp ta avstand fra egen politikk.

Nå blir kravet norsk politikk. Arbeiderpartiet og Senterpartiet er blitt enige om å gjennomføre halveringen på alle samband. I tillegg blir ferjene gratis på de minste ferjesambandene og for øysamfunn uten fastlandsforbindelse.

Det betyr noe for folk hvem som styrer. Med Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil folk og næringsliv spare mange hundre millioner kroner på ferjebilletten. Hvert år.

For nå er det vanlige folk sin tur!

Mer fra: Debatt