Debatt

Vi må ta ungdom mer på alvor

Kanskje er ikke episodene i sommer hvor ungdom samlet seg blant annet på Vaulen bare et symptom på lang tid i isolasjon, men et signal om at vi mangler møteplasser for ungdom i Stavanger, skriver Ingvill Hovlund i Stavanger Arbeiderparti.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Har Stavanger gjort nok for å skape gode rammer for aktivitet og fellesskap for ungdom i byen vår? Har vi et tilbud godt nok for å hindre og begrense sosialt utenforskap for denne aldersgruppen? Det er to spørsmål vi i Arbeiderpartiet stiller oss nå. Alt tyder på at svaret er et rungende nei.

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) opprettet tidlig under koronapandemien en egen utenforskapskommisjon for Stavanger for å kartlegge hvordan pandemien har rammet ungdom. Første delrapport er levert fra kommisjonen. Den slår fast at pandemien har rammet de unges psykiske helse knallhardt. 4500 ungdommer i Stavanger har fått det verre under pandemien, men også før pandemien var utenforskap for ungdom en stor utfordring i samfunnet vårt.

Det er derfor en svært viktig oppgave som venter for fellesskapet. Vi må gjøre flere ulike politiske grep som sikrer deltakelse og inkludering for unge mennesker. Dette blir en av våre viktigste saker som politikere framover. Utenforkommisjonens rapport anbefaler en rekke tiltak og ett av de viktigste er å styrke lavterskel fritidstilbud. Vi i Arbeiderpartiet tar rapporten på det høyeste alvor.

Videokonkurransen «Ung Siddis» inviterte Stavangers ungdommer til å vise fram byen sin i sommer. Mange gode bidrag ble sendt inn, men i gleden over flott kreativitet fra ungdommen la vi samtidig merke til at ungdommen stort sett trakk fram det samme. Geoparken, skateparkene og Fargegata. Er det nok?

Et av tiltakene vi som politikere gjør framover må være å skape flere møteplasser for ungdom, kanskje spesielt i sentrum. Skal ungdom bruke sentrum i dag må man stort sett ha penger for å kunne gjøre noe. Kino, bowling, kafébesøk og shopping krever penger. Det betyr at mange uten penger fort vegrer seg for å ta i bruk byen. Og faller utenfor.

Ja. Vi har fantastiske Metropolis og vi har Sølvberget som begge tilbyr gratis aktivitet, og som brukes av mye ungdom. Vi har fritidstilbud i kommunedelene i helgene (nå også på Finnøy), men det dekker ikke alle behov.

Vi har rammene og mulighetene, men mangler konkrete tiltak. Nye Sølvberget, kulturtorget som skal etableres på Nytorget og Vågen kan være steder hvor det er naturlig å i større grad legge til rette for møteplasser med mulighet for gratis aktiviteter for ungdom. I tillegg legger sentrumsplanen opp til å frigjøre områder i sentrum som tidligere har tilhørt biler.

Det er viktig at aktivitetene skjer på ungdommens premisser. I sommer var det flere episoder hvor ungdom samlet seg blant annet på Vaulen, ved Stokkavatnet og i Godalen, og ble jaget vekk av politiet fordi de var for mange og situasjonen ble uoversiktlig. Det er ikke unaturlig at unge samles og ønsker å møtes etter en lang og krevende pandemi med isolasjon, nedstengte fritidsaktiviteter og lange perioder uten sosial kontakt. Kanskje er ikke episodene i sommer bare et symptom på lang tid i isolasjon, men et signal om at vi mangler møteplasser for ungdom i Stavanger.

Når ungdom ønsker å treffes som på Vaulen og i Godalen i sommer, skal de slippe å bli jaget.

Det fins noen gode eksempler på steder ungdom treffes for uformelle fellesaktiviteter. Vi har skate- og aktivitetsparker som Tasta og Kjelvene. Arenaer som har bidratt til at Stavanger har skatere av høy klasse, og ikke minst har parkene samlet ungdom til uorganisert sosial aktivitet i årevis. Vi har Sølvberget, og vi har Geoparken for de litt yngre.

Vi må tilby ungdommene våre noe mer, når vi vet at det å legge til rette for gratis møteplasser med mangfoldige muligheter for uorganisert aktivitet er helsefremmende og kan forebygge ensomhet og psykisk uhelse.

UKIS behandlet 06.10.21 saken om oppstart temaplan for nye Sølvberget bibliotek, og muligheten for å legge til rette for flere innendørs aktiviteter for ungdom i tilknytning til Sølvberget er mange. Vi er sikre på at de ansatte på Sølvberget vil være veldig interessert i å legge enda mer til rette for ungdom i framtiden. Hva med mer E-sport? Klatrevegg inne på Sølvberget? Her er det viktig at ungdom raskt kommer på banen og får si hva de vil ha i prosessen.

Hva med å etablere en ny utendørs aktivitetspark for ungdom i sentrum, med for eksempel volleyballbane, skatebowl og ulike aktivitetsapparater? Kan etableringen av et nytt badeland samtidig skape en møteplass og gratis aktiviteter for ungdom i nærheten av den? Bystranden Sørenga i Oslo er et godt eksempel på at en kan lage utendørs arenaer hvor unge treffes for felles aktiviteter som er gratis.

Flere byer, blant annet Vilnius i Litauen har «portaler» hvor en kan sende direkte bilder mellom forskjellige byer i sanntid gjennom skjermer og kamera, og skape en «digital bro». I lys av pandemien vil en slik portal kunne være et symbol på åpenhet og at mennesker kan treffes på tvers av grenser og kunne få se andre deler av verden hjemmefra. Ved å se, og bli sett – kan man oppleve seg mindre alene.

Vi som politikere må i alle fall vise at vi ser ungdommen – og ta dem på alvor.

Det minsker forskjeller, det skaper samhold på tvers av bydeler og det fører til at unge som vokser opp i Stavanger har en by de kan knytte felles opplevelser til. Når ungdom ønsker å treffes som på Vaulen og i Godalen i sommer, skal de slippe å bli jaget. Vi må vi være glade for at de vil sees, og legge til rette for det i byen vår!

Mer fra: Debatt