Debatt

Desperasjonen kler Mossige dårlig

Arbeiderpartiets propagandamaskin må selvfølgelig reagere på dårlige meningsmålinger, men det kler Stavangers nest største parti dårlig å først ignorere poenget i en kronikk til en felles gruppelederkollega i Stavanger,

Gruppeleder i Stavanger Ap, Dag Mossige, ønsker å gi kommunene vetorett ved etablering av privatskoler.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Arbeiderpartiets propagandamaskin må selvfølgelig reagere på dårlige meningsmålinger, men det kler Stavangers nest største parti dårlig å først ignorere poenget i en kronikk til en felles gruppelederkollega i Stavanger, for deretter å forenkle Høyres politikk innen eldreomsorg. Alt i et forsøk på skaffe nye venner foran et valg de foreløpig ligger an til å tape.

Jeg tror egentlig ikke partiene i Stavanger er så uenige om hvilken utfordring Stavanger står overfor. Administrasjonen har beskrevet den vanskelige situasjonen eldrebølgen setter oss i på en god måte. At svaret på økende sykehjemskøer ikke er stadig flere sykehjemsplasser, synes å synke inn også hos partiene som i dag utgjør flertallet. Det ble planlagt en hel haug med nye sykehjem i forrige periode som skal realiseres i tiden framover. At Arbeiderpartiet ikke har lagt inn noen utover de, tross fagre løfter i valgkampen, ser vi på som et tegn på at vi har forstått situasjonen på samme måte: vi kan ikke bygge oss ut av eldrebølgen. Høyre er selvfølgelig glad for at Arbeiderpartiet endelig snakker om å bredde tilbudet når det kommer til løsninger på eldrebølgen. Forebygging, mangfold i tjenestene, individuell oppfølging og valgfrihet er god Høyre-politikk, og at også flertallet til dels ser ut til å omfavne disse prinsippene skal vi ikke klage på. At de også vil fortsette å rulle ut Høyre-reformen, Leve hele livet, er gode nyheter. Så har de noen veldig gode poeng i at vi må gjøre noe med rekrutteringen til omsorgsyrkene.

Men kopien er selvfølgelig ikke like god som originalen. Arbeiderpartiet lener seg fremdeles i for stor grad til en institusjonalisert eldreomsorg og har en iboende aversjon mot å la private aktører ta del i problemløsningen. I Høyres alternative forslag til budsjett startet vi en satsing på forebyggende og behandlende eldreomsorg med ca. 40 millioner kroner i forhold til kommunedirektøren, og titalls millioner kroner mer enn flertallet. Den satsingen fortsetter. Vi skal ned i dekningsgrad, men det klarer vi kun om vi først styrker alternativene. Vi la inn penger til velferdsteknologi, til flere stillinger i hjemmetjenesten, til frivilligheten og flere plasser på dagsenter. Vi er villige til å satse mer penger nå, for å unngå enorme utgifter senere.

Gruppeleder i Stavanger Høyre, Sissel Knutsen Hegdal.

I tillegg sender vi et signal om at vi ønsker private initiativ om boligkonsept for eldre velkommen. Målet er at alle som trenger det, får sykehjemsplass omtrent på dagen. Det tror jeg er et tverrpolitisk ønske. Men når vi med en av Norges høyeste dekningsgrader fremdeles har økende sykehjemskø, er det et tegn på at vi satser for lite på den forebyggende og individuelt tilrettelagte innsatsen. Styrker vi de eldres muligheter til å klare seg selv lenger og fortsatt være sjef i egne liv, får vi alle nyte godt av den ressursen denne gruppen er.

De aller fleste eldre ønsker å bo lengst mulig hjemme. Ved å legge til rette for en dreining av ressurser, fra institusjonalisert behandling til tilrettelegging i hjemmet, så er det mulig å oppfylle de ønskene. Vi må ta i bruk et bredt spekter av virkemidler for å fremme et aldersvennlig samfunn slik at eldre mennesker kan delta, leve aktive liv og bevare sin selvstendighet så lenge som mulig. Høyre vil også utfordre den eldre befolkningen i Stavanger til selv å engasjere seg i planlegging av egen alderdom og utforming av sine omgivelser. Private konsept som bidrar til mangfold i boligmassen vil gjøre det enklere å få sirkulasjon i eneboligene. At noen av disse konseptene retter seg særskilt mot seniorer og eldre, vil gjøre at enda flere eldre velger lettstelte og tilrettelagte boliger. Sammen med frivilligheten utgjør privat sektor en lite anerkjent og utnyttet ressurs. Derfor ble de frivillige organisasjonene som jobber med eldre tilgodesett i vårt budsjett.

Et nytt budsjett er på trappene og flertallet får igjen muligheten til å vise at de mener alvor med de nye taktene de viser innen eldreomsorg. Ord må som kjent følges opp med handling. Og vil de ta inn punkter og ideer fra opposisjonens forrige budsjetter må de gjerne det, men den terskelen er tydeligvis høy. For selv med skryt fra Mossige, ble ikke en eneste linje fra KrFs forrige budsjett funnet god nok i forrige runde.