Debatt

KrF bør frigjøre seg fra høyresiden i eldre- politikken, Halleland

KrF tar til orde for å «tenke nytt om eldreomsorg og seniorpolitikk». Da bør partiet frigjøre seg fra høyresidens kuttforslag på nettopp dette området, skriver Dag Mossige (Ap)

Gruppeleder i Stavanger Ap, Dag Mossige, ønsker å gi kommunene vetorett ved etablering av privatskoler.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Stavanger KrFs gruppeleder Henrik Halleland skrev i en nylig kronikk i Rogalands Avis at «Posisjonen i Stavanger peiker på ei einsretting, kvar kommunane skal få stadig meir ansvar», med referanse til eldreomsorgen. Som representant for posisjonen i Stavanger er det høyst uklart for meg hva som menes med denne påstanden, som det videre ikke gis noe belegg for i innlegget.

Halleland skriver at «KrF meiner at det er meir moderne løysning å leggje opp til auka valfridom, både ved å sikre ideelle og private tilbud, og å verdsetje og leggje til rette for den uformelle omsorga i større grad». Men hvem er uenig i dette? Innen eldreomsorgen har vi et stort og rikt tilbud i Stavanger nettopp på grunn av at vi, i tillegg til meget gode kommunale tjenester i egenregi, også har driftsavtaler med flere private, ideelle aktører. I vår Stavangerplattform, som vi utformet i 2019 og arbeider hver dag for å sette ut i verk, trekker vi nettopp fram slike tilbud – for eksempel ideelle sykehjem, men også innen andre sektorer som ideelle barnehager. Halleland, om det er ubevisst eller ei, forsøker å skape en konflikt mellom KrF og posisjonen som rett og slett ikke eksisterer.

Frem til valget i 2019, da KrF gikk i opposisjon, var partiet i 25 år – et kvart århundre – fast medlem av høyresidens styre i Stavanger. Arbeiderpartiet kritiserte lenge en altfor passiv politikk fra dette tidligere flertallet nettopp innen eldreomsorgen, og etterlyste mer handlekraft når det gjaldt å framskaffe flere sykehjemsplasser. Til sammenligning vedtok Utvalg for helse og velferd denne uken å undersøke mulighetene for blant annet 1) En utvidelse av det ideelle Stavanger Sparekasse Sykehjem, 2) etterbruk av Frue Gamlehjem til såkalte omsorg-pluss boliger, som er tilpassede leiligheter for eldre som i stor grad klarer seg selv men som ønsker et døgnbemannet tilbud og et sosialt fellesskap, og 3) status på dialog mellom kommunen og en ideell privat aktør som ønsker å etablere omsorgsboliger ved det nå nedlagte Domkirken sykehjem. Er dette «ensretting»? Tvert om.

Til slutt: KrF står tilsynelatende stødig på samarbeid med høyresiden i Stavanger. Det er spesielt bemerkelsesverdig gitt at samarbeidspartnerne Høyre og Venstre i sine alternative budsjetter i høst gikk inn for kraftige kuttforslag på særlig dekningsgraden i sykehjem som gikk langt utover det administrasjonen foreslo. KrF skal ha honnør for å ha levert et eget budsjettforslag, som inneholdt god politikk på flere områder, men som bare fikk KrFs egne tre stemmer. Selv om KrF hevder partiet vil «tenke nytt» innen eldreomsorgen, bør partiet stille seg spørsmålet om dette oppnås best ved igjen å alliere seg med høyresiden – eller se mot en venstreside som leverer på faktisk politikk.