Debatt

Ap leverer på valgløftene

I disse dager forhandler Jonas Gahr Støre, Sp og SV om politikken som skal ligge til grunn.

Kari Nessa Nordtun (Ap) sammen med Frode Myrhol (FNB), Dagny Sunnanå Hausken (Sp), Mímir Kristjánsson (Rødt), Daria Maria Szymaniuk (MDG) og Eirik Faret Sakariassen (SV) i Byparken dagen etter kommunevalget i 2019.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I disse dager forhandler Jonas Gahr Støre (Ap) med Senterpartiet og SV om hvilken politikk som skal ligge til grunn for ny regjerings arbeid de neste fire årene. I Stavanger ledet ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) tilsvarende prosess for to år siden. Kari og samarbeidspartiene har levert politikk som betyr noe for folk – og du kan selv som innbygger sjekke hva som er levert på en egen nettside.

For Arbeiderpartiet i Stavanger er det viktig å spille på lag med innbyggerne. At Kari Nessa Nordtun kan ikle seg ordførerkjedet symboliserer den tilliten Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene fikk av velgerne i lokalvalget 2019.

Tillit er vanskelig å få, og lett å miste. Arbeiderpartiet mener den beste måten å bygge tillit på, er å faktisk vise til hva vi har gjort, og hva vi har levert for kommunen.

Det er vanskelig å følge med på de vedtak som gjøres i kommunens mange ulike utvalg i en jungel av informasjon tilgjengelig i hverdagen. For å sikre at innbyggerne får mer kunnskap rundt politiske avgjørelser har vi derfor laget en nettside hvor vi lister opp en rekke av de endringene vi som styrende politiske partier har gjort i Stavanger kommune siden høsten 2019.

karileverer.no kan du også melde deg på et nyhetsbrev hvor du blir varslet etter nye publiseringer, og kan selv sjekke listen opp mot valgprogrammet vårt i valgkampen.

Tillit er vanskelig å få, og lett å miste.

Vi vet at ikke alle er enige i alle beslutninger og vedtak vi gjør. Sånn skal det være i et demokrati. For oss er det avgjørende å stå for en retning – og så gjøre de beslutninger som trengs for å nå målene vi har satt oss for byen.

Arbeiderpartiet skal nå danne en regjering nasjonalt hvor arbeidet med å redusere forskjeller blant folk vil stå sentralt. Her i Stavanger ligger vårt fokus på å øke Stavangers attraktivitet for barnefamilier, legge til rette for flere arbeidsplasser sammen med næringslivet og å sikre at kommunen går foran i å redusere klimautslipp.

Hva har vi gjort til nå – på de knappe to årene? På karileverer.no kan du lese selv. Her er noe:

Vi har styrket bemanningen på sykehjemmene med 15 millioner kroner årlig framover, slik at de ansatte får en kollega til på jobb å dele ansvar med. Sånn at beboerne på hjemmene kan få litt mer tid og oppmerksomhet når de trenger det. Vi har økt antallet plasser siden 2019 – og er beredt på å måtte gjøre nye økninger, selv om det aller viktigste arbeidet vi gjør er å sikre at de som ønsker å bo hjemme med litt assistanse og hjelp, kan gjøre det.

Gratis SFO for alle førsteklassinger. Tiltaket fikk massiv kritikk fra høyresiden som mener at almisser til de fattigste sikrer alle plass. Fattigdomsordninger på SFO har vi hatt lenge i Stavanger. Likevel økte andelen barn på SFO til 95 prosent etter den ble gratis for alle. Det betyr noe for de barna som uten denne ordningen måtte ha gått hjem mens klassevennene ble igjen på skolen for å leke og være i aktivitet sammen. Gratis SFO vil avlaste alle småbarnsforeldre økonomisk, men aller viktigst senke terskelen for deltakelse til å inkludere alle. Vi tror dagen vil komme da hele SFO-løpet vil bli en del av et gratis, helhetlig skoletilbud – ikke et betalingstilbud som i dag.

Vi har styrket kommunens næringsavdeling og opprettet prosjektet «Fasit Stavanger». Det er et hurtigspor for næringslivet i møtet med kommunen hvor kommunens ansatte bistår selskaper som ønsker å etablere seg i kommunen, utvide, leter etter ledige tomter – eller bare trenger hjelp til å manøvrere seg blant lover, regler og forskrifter.

Vi har nå nylig vedtatt en stor boligsatsing. Vi øker summen som er satt av for å gi startlån til boligkjøp for førstegangsetablerere med over hundre millioner kroner. Vi setter av nye områder til selvbyggerordninger – og jobber med å etablere en kommunal garantiordning for mennesker med betjeningsevne, men uten egenkapital. Det skal ikke være hvilke foreldre du har som skal avgjøre hvilke muligheter du får i livet. Der har kommunen et viktig ansvar.

Det ansvaret skal vi ta. I første omgang har vi fått tillit for to år til, men vær sikker: Høsten 2023 kommer vi til deg for å be om å få forlenget tillit, basert på hva vi har gjort – og hva som fortsatt gjenstår.

Så er det opp til deg å bestemme om Kari og vi andre har levert.