Debatt

Ungdommen holdes ute av boligmarkedet pga. regjeringens boligpolitikk

Bolig er kanskje den beste investeringen folk flest kan foreta seg, bare du klarer å komme innenfor.

Illustrasjonsfoto
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Jeg har i mange år vært opptatt av hvordan vi skal få ungdommen inn på boligmarkedet. Jeg lanserte derfor for mange år siden en modell, leie for eie til bla. Bate og vel også til Stavanger Arbeiderparti. Den er nå i ferd med å sette seg, men det er selve skatteholdningen til boligen, som egentlig er problemet. Bolig er blitt en sparebøssen til alderdommen, men der er det jo helst arvingene som henter hovedgevinsten. Hvorfor blir det slik og hvorfor gjør vi det ikke annerledes?

Av plasshensyn skal jeg bare ta ett eksempel. Du bor i en vertikal delt bolig, en av de byggene, som består av to leiligheter ved siden av hverandre. Der kan være andre variasjoner på dette. I løpet av noen år har du gjerne påbygget din bolig slik at den er litt større enn naboens eiendom. Ett poeng. Ikke uvanlig at den kommer for salg en dag og da du velger å slå til. Du er da kanskje i konkurranse med en ungdom, som vil inn på markedet. Men det er her det skal vise seg at du har en fordel. Hvor du kan presse ungdommen vekk. Du kjøper den, slår dem sammen med ditt eksisterende gnr. og bnr. og det blir en stor bolig av dette. Du leier ut den nykjøpte tilveksten skattefritt. Overskuddet du har på mulige lånerenter er på lang vei bidragsyter til selve investeringen din, betaler ned på lånet. Lånerentene, som du også får fradrag på skatten din er en ekstra bonus. Dette kan en ungdom, som vil inn på markedet ikke konkurrere mot. Bare ett eksempel på skjevheten og problemet for ungdommen.

Etter noen år så kan du gjøre det motsatte, dele den opp. Selge eiendommen hele eller halve. Skattefritt. Eller du kan bebo eiendommen videre den delen du ønsker. Uansett er dette ett eksempel på at bolig kan være den beste investering du kan foreta. Skattefri leieinntekter i mange år framover, som du kan pløye inn, oppgradere leiligheten om du vil. Ytterlig en investering du slipper å betale noen form for skatt når du selger, enten du på ny deler opp boligene for salg. Faktisk så kan du gjerne kjøpe deg opp i nabolaget og forbli skattefri på leieinntektene.

Unik situasjon, men ikke særlig gunstig for ungdommen og samfunnet som trenger disse skattepengene til å bygge veier for. Bolig er kanskje den beste investeringen folk flest kan foreta seg, bare du klarer å komme innenfor.