Debatt

Nå er det vanlige folk sin tur!

Økende forskjeller har en tendens til å bli en ond sirkel.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Etter åtte år med en Høyre-regjering som har prioritert de på toppen, er folk klare for et skifte. Nå er det på tide at vanlige folk får en regjering som prioriterer dem.

Høyreregjeringens politikk de siste åtte årene har vært en sikker oppskrift på økte forskjeller. Landets aller rikeste har fått milliarder i skattekutt. Resultatene er skremmende. De rikeste ti prosentene i Norge eier nå en like stor andel av totalformuen som de ti prosent rikeste i Storbritannia. Det er et land som historisk har hatt langt større forskjeller mellom folk, enn hva vi har her hjemme.

Samtidig som de som har minst har blitt hengende etter. De ti prosentene med lavest inntekt har i praksis ikke hatt inntektsvekst i de åtte årene høyresiden nå har styrt landet. Denne utviklingen fører til økte forskjeller, som igjen svekker noe av det fineste med det norske samfunnet: tilliten mellom folk.

Et samfunn med høy grad av tillit sikrer trygghet og høy verdiskapning per innbygger. Land med lav grad av tillit bygger på sin side murer og gjerder for å skille folk fra hverandre. Vi er heldigvis langt unna det i Norge. Men økende forskjeller har en tendens til å bli en ond sirkel det er vanskelig å komme ut av. Derfor er det avgjørende at vi nå tar grep for å gjøre noe med de økende forskjellene.

Disse prioriteringene betyr samtidig at de som har mest i samfunnet må bidra noe mer.

Arbeiderpartiet går til valg på at det er vanlige folk sin tur. Hva betyr det i praksis? Vi mener det oppsummeres godt av vårt skatteløfte. Vi går til valg på at alle som tjener 750 000 kroner eller mindre i året skal få lavere skatter. I tillegg skal vi reversere regjeringens usosiale kutt. Det vil gi lavere barnehagepriser, sikre brillestøtte til svaksynte barn, gi brannskadde rett på fysioterapi på fellesskapets regning og sørge for en mer rettferdig ordning for arbeidsavklaringspenger. For å nevne noe. Dette utgjør en viktig forskjell i privatøkonomien i mange hjem.

Disse prioriteringene betyr samtidig at de som har mest i samfunnet må bidra noe mer. Det er en prioritering vi mener er riktig. For også de som har mest tjener på sikt på at forskjellen er små og tilliten høy. At det er vanlige folk sin tur, er derfor godt nytt for alle som ønsker å ta vare på det samfunnet vi er stolte av.

Nå er det på tide med et skifte. Det må bli slutt på at landet vårt styres av en regjering som legger best til rette for dem som har mest fra før. Med Arbeiderpartiet i regjering kommer det til å bli vanlige folk sin tur! Husk på det når dere går til valgurnene i dag.

Mer fra: Debatt