Debatt

Vi trenger Iselin på Stortinget

Vi trenger et sterkt Venstre på Stortinget. Og for Rogaland sin del trenger vi nettopp Iselin Nybø.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Venstre har levert i regjering, og i det arbeidet har næringsminister Iselin Nybø spilt en viktig rolle for oss i Rogaland. Vi trenger Iselin Nybø på Stortinget.

Gjennom en periode i regjering, har Venstre levert. Venstre har satset på skole og utdanning. Det har blitt flere lærere, og i den videregående skolen er frafallet lavere. Venstre har sikret studenter 11 måneders studiestøtte, og bygget flere studentboliger. Venstre har også sikret at barnehageplass har blitt billigere for familier med dårlig råd.

Venstre har kjørt en offensiv og god politikk for å medvirke til grønn omstilling av norsk økonomi. Det har stor betydning for næringslivet i Rogaland. Venstre har jobbet hardt for å få investeringsfondet Nysnø plassert i Stavanger, samt bidratt til å øke deres tilgang til investeringskapital. Det samme gjelder Enova, som nå også skal bidra til grønne tiltak og omstilling. Det er en viktig næringsrettet vei mot et samfunn med lavere klimagassutslipp.

Venstre tar vare på naturen. Vern av Lofoten, Vesterålen og Senja har vært viktig, og kampen mot plast i havet er trappet betydelig opp. I tillegg har det blitt satset på økt elektrifisering innen transportsektoren, både for deg som kjører elbil og innen kollektivtilbud.

Som næringsminister har Iselin imponert meg, og mange flere. Det er ikke et krav om at man som politiker skal være ekspert i fagområder for å interessere seg for det politisk. Vi trenger absolutt politikere som er overordnede og strategiske. Iselin evner også å være dette, samtidig som hun kan sette seg grundig inn i saker. Det har vært en svært god personlig egenskap å ha når vi gjennom det siste året har stått i en pandemi. En pandemi hvor næringslivet har vært under hardt press. Her har Iselin evnet å gjennomføre, og å være dedikert. Bloomberg kåret Norges koronahåndtering som verdens beste.

Jeg har kjent Iselin lenge; som kollega i formannskapet, bystyret og ved min side i utallige møter i Stavanger kommune. Hun er en saksorientert politiker. For Iselin er det først og fremst sak som gjelder, og å gjennomføre politikk.

Slik jeg kjenner henne er hun alltid engasjert, vennlig og tilstedeværende. Hun er ikke opptatt av å være den som skal stå fremst i køen, rope høyest eller skinne mest, selv om hun hadde fortjent det hver eneste dag. Politikken og sak står først, og for mange kan det kanskje virke litt distansert.

Iselin er nemlig også en varm sosialliberaler med et hjerte som banker for dem som trenger det mest. Tilbake i 2011 husker jeg vi diskuterte Stoltenberg-utvalgets rapport om narkotika. Våre innlegg ble på den tiden ikke særlig godt tatt imot av de andre politikerne. Iselins engasjement for rusavhengige har vedvart, og i forslaget til rusreformen som ble lagt fram i vår, kan vi takke Iselin for viktige bidrag. Vi skal hjelpe de rusavhengige, ikke straffe dem, og denne kampen må fortsette i neste stortingsperiode.

Politikk handler om kompromiss og samarbeid. Politikk handler om å gi og ta. Det politiske håndverket og personlige egenskapene Iselin har vist oss, som næringsminister, som høyere utdanningsminister og som stortingsrepresentant, trenger Rogaland i de kommende fire årene.

Iselin har bidratt med mye bra, og vi trenger henne til å fortsette jobben for et bedre, grønnere og varmere liberalt samfunn. Iselin vil utgjøre en stor forskjell for oss i Rogaland med sin representasjon på Stortinget.

Politikk handler om å gi og ta.


Mer fra: Debatt