Debatt

Rogaland skal lede an

Vi har to store oppgaver for samfunnet vårt det neste tiåret: kutte utslipp og skape jobber.

– Selv om vi vil ha både inntekter fra og arbeidsplasser innen petroleumsnæringen i mange år framover, må vi bruke muligheten til å ta lederskap innen nye næringer som havvind, hydrogen og bærekraftig mineralutvinning allerede i dag, skriver Hadia Tajik.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Her i Rogaland vet vi at omstillingen av norsk økonomi ikke er noe som ligger foran oss. Den skjer her og nå. I lokaler på Forus der det tidligere har vært selskaper med oljerelatert virksomhet som hovedsatsing, er det i dag alt fra arbeid med batteri, ladestasjoner og annen fornybar industri. Mye av kompetansen til det kommer fra nettopp «oljå».

Arbeiderpartiet mener det haster med å kutte klimautslipp, og at det må skje samtidig som vi skaper nye jobber. Da trenger vi en mer aktiv næringspolitikk.

I perioden 2013 til 2020 falt Norges handelsoverskudd med utlandet med i underkant av 400 milliarder kroner. Siden 2015 har antallet sysselsatte i industrien falt med 10.000. I årene som kommer må vi produsere mer i Norge som vi kan selge til utlandet. Det handler både om å ha nok verdiskaping til å finansiere velferden vår. Men også om å sørge for at vi fortsetter å være en viktig leverandør av teknologi og industri knytta til energi – nå av den fornybare sorten.

Selv om vi vil ha både inntekter fra og arbeidsplasser innen petroleumsnæringen i mange år framover, må vi bruke muligheten til å ta lederskap innen nye næringer som havvind, hydrogen og bærekraftig mineralutvinning allerede i dag. Det lederskapet har dagens regjering ikke tatt. Fallet i handelsbalansen og i antallet sysselsatte i industrien, er eksempler på at utviklingen av nye næringer henger etter landene vi konkurrerer med. Regelverket for havvind er fortsatt uavklart, etableringen av en grunninfrastruktur for hydrogen lar vente på seg, mineralnæringen har ikke fått bedre rammebetingelser, og industriens utfordringer med kraft- og netttilgang er minst like store som før.

På alle disse områdene har regjeringen lagt fram lange, men relativt forslagsløse meldinger og strategier. Det til tross for at mange av tiltakene allerede finnes og kunne ha vært på plass. Arbeiderpartiet har eksempelvis tatt til orde for å la Statkraft ta ansvar for å utvikle en grunninfrastruktur for produksjon og distribusjon av hydrogen, slik at vi kan stimulere tilbud og etterspørsel allerede nå. Og vi har foreslått at staten i større grad skal ta ansvar for å utvikle industritomter, slik at nye industrietableringer kan få avklart spørsmål om nettilgang og pris langt raskere enn i dag. For å nevne noe.

Slike tiltak stemmer Høyre konsekvent ned.

Slike tiltak stemmer Høyre konsekvent ned. De har riktignok lansert et «hurtigspor for industri», men foreløpig er det uklart hva dette sporet faktisk skal inneholde.

Men den tydeligste forskjellen i næringspolitikken er nok at mens Høyre vil la markedet ordne både klimakrisen og industriutviklingen, vil Arbeider-partiet sette mål og stille krav. Vi skal eksempelvis ha mål om utslippskutt og CO2-avgiften må opp. Men staten bør i større grad enn i dag ta rollen som partner for næringslivet, og utvikle nye støtteordninger sammen med partene i arbeidslivet.

Arbeiderpartiet mener at omstillingen til et mer klimavennlig samfunn må være rettferdig. Vi vil stå sammen med arbeidsfolk for å skape jobber og kutte utslipp. Sammen med arbeidstakerorganisasjonene vil vi sørge for trygge og rettferdige jobber der folk kan lære og utvikle seg i takt med endringene i arbeidslivet.

Rogaland har fantastiske forutsetninger innen næringer som blir helt sentrale i det grønne skiftet. Vi kan, om vi gjør de rette tingene i dag, leve av å være fremst på teknologi og industri som kutter klimautslipp. Det er bra for Rogaland, for Norge og for verden.

Mer fra: Debatt