Debatt

Klimakrisen må løses nå, men det er ditt valg

Du bestemmer hvem som skal representere deg i Stortinget de neste fire årene – og hvem som skal ha ansvaret i klimapolitikken framover.

KrF mener de tar klima og skaperverket på alvor, og er glad for at Norge, som første vestlige land, meldte inn forsterkede mål i Parisavtalen.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Denne månedens nye rapport fra FNs klimapanel slår med enda større tydelighet fast det vi alle visste fra før: Klimaendringene er menneskeskapte. All CO2 vi slipper ut har en direkte effekt på klodens oppvarming. Konsekvensene dersom vi ikke kutter utslipp raskt er katastrofale for hele kloden. Her i Rogaland betyr det mer styrtregn og flom, mindre snø. Havstigning. Men selv om det er alvorlig, er det ikke helsvart: forskerne sier også at det fortsatt er mulig å løse klimakrisen og begrense klodens oppvarming til 1,5 grader. Men da må vi handle nå.

Beskjeden er at valgene vi tar de neste årene er avgjørende. Det betyr at valget DITT på valgdagen er avgjørende.

Stem på et parti

som har klima som øverste sak.

Stem. Stem på et parti som har klima som øverste sak. På et parti som har en klimaplan som er og viser hvordan vi skal kutte utslipp år for år og nå klimamålet. Et parti som har gjennomslag og et troverdig samarbeidsalternativ. Som har fått med seg et helt regjeringssamarbeid på den planen, og som er i gang. Et parti som allerede kutter utslipp. Stem Venstre.

Vi bidrar til at Norge tar ansvar for å fortsette å kutte klimagassutslipp. Raskere og mer enn før. Vi mener det er viktig å fortsette samarbeidet med Europa og andre land om tiltak. En grønn framtid med frihet og muligheter for alle er mulig. Men det krever at du er med. Du bestemmer hvem som skal representere deg i Stortinget de neste fire årene – og hvem som skal ha ansvaret i klimapolitikken framover. Jeg håper Venstre kan få den tilliten.

Mer fra: Debatt