Debatt

Mustafa vant – UNE må skrotes

Dommen viser med all tydelighet at Utlendingsnemnda ikke har utvist god saksbehandling i denne saken.

Mustafa Hasan møtte Utlendingsnemnda (UNE) i Oslo tingrett for å kjempe om videre opphold i Norge – og vant.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Mustafa har nå vunnet fram i Oslo tingrett og skal få saken opp i en ny runde i Utlendingsnemnda (UNE). En stor andel asylsaker som kommer opp i det norske rettssystemet ender opp med å bli omgjort. Nå bør det snart ringe en bjelle, nå bør vi snart våkne opp. ALLE bør oppleve rettssikkerhet i Norge!

Dommen viser med all tydelighet at Utlendingsnemnda ikke har utvist god saksbehandling i denne saken. Dessverre har ikke alle mulighet, midler eller nettverk til å ta saken sin opp i rettssystemet. Det ytes ikke fri rettshjelp til asylsøkere og de færreste får prøvd sin sak for retten.

I 2006–2013 valgte Advokatforeningen ut 71 asylsaker til rettslig prøving og fikk medhold i 50 av disse. NOAS domstolsprosjekt som startet i 2015, har gitt asylsøkere medhold i 60 % av avgjorte saker.

Norge er en av verdens beste rettsstater, men dette gjelder åpenbart ikke for alle. Over 70 % av sakene som behandles i Utlendingsnemnda (UNE) har kun en person som saksbehandler, i bare 6 % av sakene får asylsøkeren selv møte opp for å forsvare sin sak. Vi bryter grunnleggende prinsipper som barns beste. Vi bryter også prinsippet om at man bare skal kunne bli tiltalt for noe man selv har gjort, ikke noe som andre har, eller kanskje har gjort. Mustafa var i ferd med å bli straffet for noe han ikke har gjort. Vi ville aldri tillatt at Jakob Ingebrigtsen ble disket fra et løp bare fordi Gjert hadde brukt leppekrem med Steroider.

Norges asyl og innvandringspolitikk har en rekke ganger blitt kritisert av FN. Innvandringsregulerende hensyn går foran enkeltmenneskers beste. Reglene er så komplisert at man skal snuble og bli utslitt. Asylsøknadene skal ha mangler, man skal ikke klare å komme i jobb, man skal ikke lykkes. Grunnleggende rettigheter blir ikke oppfylt og menneskeliv skades og ødelegges. Norsk asylpolitikk er så diskriminerende og urettferdig at det gjør vondt langt inn i hjerteroten. Vår asylpolitikk må handle om medmenneskelighet og raushet, ikke innstramminger og strenghet. Vi må se på mangfold som noe positivt for Norge, noe som beriker oss.

Takk, Mustafa for at du står i denne kampen. Takk for at vi gjennom ditt eksempel bedre kan forstå og se hvordan det norske rettssystemet fungerer, eller rettere sagt ikke fungerer. Vi vil stå sammen med deg, vi har håp om forandring.

Mer fra: Debatt