Debatt

Klimatiltak sørger for arbeidsplasser i hele landet

Her er Norge ledende på teknologiutvikling, og potensialet for eksport av denne kunnskapen er stor.

Kampen mot klimaendringene er en kamp for å sikre de som kommer etter oss en god klode å leve på.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Kampen mot klimaendringene er en kamp for å sikre de som kommer etter oss en god klode å leve på, men også for å bekjempe fattigdom. Derfor skal vi, med alle de privilegiene og rikdommen vi besitter, gjøre vårt for at verden når klimamålene. Forvalteransvaret er en viktig bærebjelke for KrFs politiske arbeid. Gjennom dette arbeidet handler det om både forvalting av ressurser, men også at vi har et ansvar for resten av verden.

KrF har i år, sammen med regjeringen, lagt fram en klimamelding som forplikter oss til en ytterligere intensivering av kampen mot klimaendringene samtidig som den sørger for verdiskapning i hele landet. Vi har et ansvar for hverandre, for verdens fattigste og for framtidens generasjoner. Norge tar nå sin del av ansvaret!

For å nå disse målene må vi ha næringslivet med på laget. Vi skal kutte utslippene, samtidig som vi sørger for at tiltakene stimulerer til verdiskapning i hele landet og bygger gode lokalsamfunn. Vi må ha tiltak som monner, men disse tiltakene skal ikke gå utover utviklingen. Vi må alle omstille oss og skape nye, miljøvennlige arbeidsplasser både i byene og i distriktene. Det skal vi gjøre på bærekraftig vis, både for jorda, mennesker og næringsliv. Vi mener at dette henger nøye sammen.

Jeg vil her trekke fram to av de større satsingene som nå skjer i klimameldingen. For det første er dette den største satsingen på fangst og lagring av CO2. FNs klimapanel har slått fast at fangst og lagring av CO2 vil være nødvendig for å redusere globale klimagassutslipp i tråd med klimamålene til lavest mulig kostnad. Her er Norge ledende på teknologiutvikling, og potensialet for eksport av denne kunnskapen er stor.

Den andre satsingen er å lage et utslippsbudsjett for ikke-kvotepliktig sektor, altså utslipp som ikke er inkludert i EUs marked for handel med utslipp, for 2021–2030. Dette vil vise hvor mye Norge maksimalt kan slippe ut de neste ti årene. Utslippene må skje etter planen, for det haster nå. Kloden har ikke tid til at vi skyver ansvaret fra oss og tiltakene foran oss. Det er ikke lenge til 2030.

KrF og regjeringen har lagt fram et historisk taktskifte i norsk klimapolitikk. Dette er et tydelig skritt mot grønn omstilling. Vi skal skape flere jobber i både bygd og by samtidig som vi kutter utslipp for verdens fattigste og framtidens generasjoner. KrF tar forvalteransvaret på alvor både her hjemme og overfor resten av verden.


Mer fra: Debatt