Debatt

Tilskudd til sommerjobb

Med en sommerjobb, vil mange kunne få verdifull jobberfaring og styrke sine muligheter i arbeidslivet.

Illustrasjonsfoto.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Dersom du som arbeidsgiver kan tilby sommerjobb til unge arbeidsledige, kan du nå få støtte fra Nav.

Vi vil gjerne svare på Tore Nærlands innlegg i Rogalands Avis 25. juni. Ordningen Tore viser til, er det nye arbeidsmarkedstiltaket; tilskudd til sommerjobb.

Den ekstraordinære situasjonen i arbeidsmarkedet har ført til at Regjeringen har bevilget midler til Nav, slik at vi kan gi flere unge mellom 16 og 29 år muligheten til å skaffe seg verdifull arbeidserfaring gjennom sommerjobb.

For å få tilskuddet må arbeidsgiveren ansette arbeidssøkeren, som har fått vurdert av oss at han eller hun trenger ekstra hjelp og/eller tilrettelegging for å kunne komme i arbeid.

Med en sommerjobb, vil mange kunne få verdifull jobberfaring og styrke sine muligheter i arbeidslivet.

Vi ønsker derfor et samarbeid med arbeidsgivere om sommerjobb til unge arbeidsledige. Samtidig er det mange arbeidsgivere som trenger ekstra hjelp i sommer. I tillegg til økonomisk støtte, vil vi hjelpe deg som arbeidsgiver med å finne aktuelle kandidater. Ansvar for oppfølging av kandidaten, blir vi enige om sammen.

Selve tilskuddet dekker enten 50 prosent eller 75 prosent av lønnen til personen som får sommerjobb.

• Det er personens behov for tilrettelegging og hjelp som bestemmer nivået på tilskuddet

• Tilskuddet kan gis i inntil fire uker per kandidat

• Tiltaket kan gjennomføres i perioden fra 1. juni til og med 31. august

Entusiasmen over denne ordningen er stor i Nav-kontorene i Rogaland. Vi er mer enn gjerne med og bidrar, og glade for å kunne hjelpe unge mennesker inn i arbeidslivet. Noen trenger litt hjelp, mens andre trenger mer hjelp fra oss i overgangen til arbeidslivet.

Det er mulig å søke om tilskudd fram til 31. august.