Debatt

Venstre fjerner snublesteinene i videregående opplæring

Venstre sitt mål er at minst 9 av 10 elever skal fullføre og bestå videregående opplæring innen 2030.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Venstre fikk i Stortinget sist uke vedtatt en historisk reform som skal gjøre det bedre og enklere å ta videregående opplæring. Den vil sørge for at flere elever kan fullføre, at elevene kan få velge mer selv, at elevene kan få mer dybdelæring, at voksne enklere kan ta videregående og at flere kan ta fagbrev.

Det er bred politisk enighet om innholdet i fullføringsreformen. Stortinget støttet hovedgrepene som Venstre og regjeringen la fram for videregående opplæring. Det er vi fornøyde med.

De siste åtte årene har Venstre og den blågrønne regjeringen satset tungt på skole, utdanning og kompetansebygging for lærerne. 47 000 lærere har fått tilbud om etter og videreutdanning disse årene og det er opp imot 5000 flere lærer i skolen enn under den siste rødgrønne regjeringen. Vi har fått på plass tidlig innsats i for lesing og skriving i grunnskolen, hundrevis av nye helsesykepleiere i skolen, en fagfornyelse med nye fagplaner, samt en lærernorm for maksimum antall elever per lærer. Nå vil vi videre.

Videregående opplæring må fornyes, slik at den er bedre tilpasset framtidens kompetansebehov, utfordringer og muligheter. Elevene skal få mulighet til mer fordypning og få mer valgfrihet. Samtidig skal det klare formålet om allmenndannelse fortsatt ligge i bunnen for læringen i videregående.

Det har vært utfordringer i videregående opplæring med at for få fullfører, at noen elever har mistet retten til utdanning, at elevene er for lite forberedt for høyere utdanning og at for få elever får lærlingplass. Med denne regjeringen har det vært en klar økning av antallet elever som fullfører og regjeringen har også forbedret ordningen for bedrifter som tar imot lærlinger, men vi vil videre å forbedre norsk skole ytterligere.

I dag fullfører 80,6 prosent av elevene i Rogaland videregående skole i løpet av fem-seks år. Venstre sitt mål er at minst 9 av 10 elever skal fullføre og bestå videregående opplæring innen 2030.

Med vår reform får alle rett til å fullføre videregående opplæring. Det er historisk, og er utrolig viktig for hver enkelt – ungdom og voksen- som av ulike grunner ikke har fullført videregående opplæring.

Vi er glade for at Stortinget støttet Fullføringsreformen som skal bidra til at flere elever kan ta vitnemål eller fagbrev. Med deres utdanning kommer mer frihet og flere muligheter. Nå ser vi fram til en god prosess sammen med utdanningssektoren for endringer som kan bidra til mer fullføring, mer fordypning og økt valgfrihet for eleven.