Debatt

Mer fellesskole, mindre privatisering

Omsorgen for fellesskolen er en av de viktigste skillelinjene mellom venstre- og høyresiden.

Øresus AS vil opprette en ungdomsskole i Kannik, men til og med regjeringens partifeller i Stavanger har fått nok av privatskoler, påpeker Frode Berge (Ap).
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Fellesskolen er et av de aller viktigste verktøyene vi har for å bekjempe forskjeller, og sikre god integrering.

Omsorgen for fellesskolen, og holdningen til privatskoler er en av de viktigste ideologiske skillelinjene mellom Arbeiderpartiet og høyrepartiene.

Snart åtte år med Høyre-dominert regjering har åpnet for en kraftig vekst av privatskoler. Denne utviklingen truer fellesskolen.

I Stavanger har vi nå kommet til et punkt der selv regjeringens partifeller i Høyre og Venstre har fått nok. Da vi nylig behandlet en søknad fra den private ungdomsskolen Øresus AS om å etablere seg med inntil 120 elevplasser innen musikk og drama i sentrum, satte et bredt flertall av stavangerpolitikerne foten ned.

At Arbeiderpartiet er imot en ytterligere privatisering av stavangerskolen er neppe noe sjokk. At både Venstre, samt hele Høyres gruppe i oppvekststyret og halve Høyres gruppe i formannskapet ønsker å avvise søknaden fra Øresus AS, er imidlertid både overraskende og gledelig.

Argumentene for å si nei til skolen er blytunge. Med enda en ny privatskole i sentrum risikerer vi å svekke elevgrunnlaget for ungdomsskolene i Kannik, på Gosen som også har spesialisert seg på musikk og drama, og på Tastaveden som nylig er besluttet opprustet for flere hundre millioner kroner. En etablering av Øresus AS vil i tillegg bidra til å forsterke problemet med mangel på musikklærere i fellesskolen i Stavanger.

Derfor er det oppløftende at et så bredt politisk flertall i Stavanger sier nei til etablering av enda en privatskole. Problemet er at i saker som denne, så er det Utdannings­­direktoratet som tar beslutningen, og ikke oss som faktisk sitter med ansvaret for grunnskoletilbudet i Stavanger. Denne håpløse situasjonen vil en ny, rødgrønn regjering endre på etter at den forhåpentligvis ser dagens lys etter høstens stortingsvalg.

I mellomtiden får vi håpe at den Høyre-dominerte regjeringen, og det Venstre-styrte Kunnskaps­departementet, lytter til partifellene sine i Stavanger. De bør rett og slett hviske byråkratene i Utdannings­direktoratet noen ord i øret, og sørger for at vi unngår å svekke fellesskolen enda mer i Stavanger.


Mer fra: Debatt