Debatt

Et løft for Norges psykiske helse

Den psykiske helsen har fått større plass i mediene.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Fontenehus Norge har søkt TV- Aksjonen for 2022 på vegne av alle Norges Fontenehus. 17. juni blir det publisert hvem som er den heldige vinner.

11 organisasjoner har søkt og tre av disse har ikke hatt TV-Aksjonen tidligere. Det er Fontenehus, Barnekreftforeningen og Norges Kvinners Sanitetsforening.

Likt sier alle tre at en vil sette i gang prosjekter i Norge. De øvrige søkerne vil bruke penger på prosjekter i Afrika, Asia og Sør-Amerika.

Norge er flinke til å gi, og vi er flinke på internasjonal bistand. Det vil være kjekt om innsamlingsrådet denne gang tenker noe nytt, og at en ny søker kan bidra med neste års TV-Aksjonen.

Pandemitiden har gjort noe med oss alle mentalt og psykisk, som hver og en har fått kjenne på, på godt og vondt. Den psykiske helsen har fått større plass i mediene, og flere har snakket om hvordan den mentale helsen påvirker oss i utfordrende tider.

Vi er og skal være solidariske å ta vare på det svakeste ledd.

FHI (Folkehelseinstituttet) hadde 18. november–4. desember en undersøkelse hvor 58.000 nordmenn ble invitert til å delta i Oslo, Agder, Nordland og Vestland. 44 % svarte og resulterte i:

  • Flere sliter med ensomhet og psykiske plager, unge og aleneboende sliter mest.
  • Blant studenter er én av tre ensomme.
  • Én av fire er ikke fornøyd med livet.
  • Den psykiske belastningen er størst i Bergen og Oslo hvor smitteverntiltakene har vært mest omfattende.
  • Framtidsoptimismen er likevel høy, særlig blant unge.

Det er alltid viktig at det er et godt tilbud og forebygging for en bedre psykisk helse. Undersøkelsen viser at et krafttak og en dugnad for bedret mental helse, er et behov enda mer nå. Det kan få konsekvenser om en ikke tar det på alvor. At Norge AS løfter fram forebygging, prosjekter og tiltak for en bedre psykisk helse for Kari og Ola Nordmann, vil gagne oss alle. Jeg tror det norske folk vil engasjere seg og like en TV-aksjon som berører oss i neste omgang her hjemme. For det berører oss alle. Det kan være fra en far som har mistet jobben, datteren som sliter med isolasjon, kameraten som ikke takler ensomheten, eller samboeren som stadig blir permittert fra jobben. Vi er der på en eller annen måte hele gjengen, i en situasjon som ingen var forberedt på. Det påvirker oss og går innpå oss.

Korona har ingen geografiske grenser. Andre land sliter mer enn oss, og kan trenge stor økonomisk hjelp. Vi er og skal være solidariske å ta vare på det svakeste ledd. Nå trenger vi et krafttak og løft her hjemme for å reparere og forebygge. Det vil uten tvil være samfunnsøkonomisk.

Vi skal og må bygge opp landet igjen der vi har «tapt», og vi vil ha et næringsliv med arbeidsgiver og arbeidstaker på topp. Alt henger sammen med alt, og hvis hjulet skal gå rundt må vi alle fungere for å dra mot samme mål, og da må vi hjelpe den psykiske helsen til hver og en som måtte trenge det.

Jeg har stor tro på at Fontenehus har en mulighet til å få TV-aksjonen i 2022, og da vet jeg at vi heier på hverandre!

Mer fra: Debatt