Debatt

Respekt for historien

Etter vår mening bør det gamle katolske sykehuset også kunne rehabiliteres.

Cille Ihle (H) foran dagens sykehus. Her ser man det gamle mot det nye, og inne i den nye delen av sykehuset finnes bygget fra 1927. Det er ikke snakk om bygget man ser til venstre på bildet.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi setter stor pris på Cille Ihles store respekt for byens historie, deriblant eldre bygninger. I et stort intervju i RA 7. juni uttaler hun seg om en eldre bygning på SUS, men vi vil minne henne om hva som står i fare for å skje med den gamle praktbygningen St. Franciskus (tidligere katolske sykehus). Det er utarbeidet planer for riving av bygget og foreligger tegninger til et stort høyhus på tomten.

Her vil mye Stavanger-historie bli jevnet med jorden. St. Franciskus bygningen er et av de sentrale minnesmerker etter den kjente arkitekten Gustav Helland og var fredet inntil den nye sentrumsplanen ble vedtatt. Vi ser fram til Cille Ihles standpunkt når planene om St. Franciskus skal behandles politisk. Vi vil påpeke at Hermetikkfagskolens bygg, som også er tegnet av arkitekten Gustav Helland, ble rehabilitert på en fremragende måte. Etter vår mening bør det gamle katolske sykehuset også kunne rehabiliteres, både for å bevare det historiske minnet og slippe den miljøforurensning rivning vil medføre.

Mer fra: Debatt