Debatt

KrF ønsker et samfunn med plass til aboslutt alle

Å få beskjed om at barnet ditt vil trenge mer hjelp enn det som er vanlig, er tungt for mange.

Likeverdsreformen skal gjøre livet enklere for familier med barn som har behov for hjelp fra flere tjenester, skriver Anne Kristin Bruns (KrF). Foto: Gorm Kallestad/NTB
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Foreldre som har barn med behov for ekstra hjelp, skal møte et system som kjemper for dem, og ikke slik at de må kjempe selv for de nødvendige hjelpetiltakene som vi som samfunn bidrar med. Med Likeverdsreformen vil KrF gjøre hverdagen enklere for disse familiene.

Sist uke ble Likeverdsreformen lang fram for Stortinget, etter at den ble framforhandlet av KrF under regjeringsforhandlingene på Granavolden. Bakgrunnen for denne er foreldres historier om en kamp mot systemet når de i møte med det offentlige skal få de ulike hjelpetilbudene de har krav på for sitt barn.

I det siste året har vi som familie stått i en nær relasjon til en familie som ventet et barn som tap ut til å trenge ekstra hjelp. Det har vært sterkt å se hvor utfordrende det er å stå i spennet og usikkerheten og samtidig velge å bære fram barnet, selv om det er usikkert og man ikkje vet hvordan hverdagen blir.

Det å få beskjed om at barnet ditt vil trenge mer hjelp enn det som er vanlig, kan være en tung beskjed for mange. Det største ønsket er å kunne være til stede for barnet ditt og ha tid og overskudd til å være den forelderen man ønsker. Men for mange blir mye av tiden bundet opp i å navigere mellom ulike tjenester, søknadsprosesser og helsetilbud. Mange familier forteller dessverre om en opplevelse av å måtte kjempe for å få den hjelpen man trenger. Slik kan det ikke være!

Det er nødvendig å gjøre noen endringer i måten Norge møter de som trenger litt ekstra hjelp. Derfor tok vi i KrF med oss disse historiene inn i regjeringsforhandlingene, og fikk gjennomslag for en Likeverdsreform. Nå lanseres den endelig!

Reformen skal gjøre livet og hverdagen enklere for familier med barn som har behov for hjelp fra flere tjenester. Den skal rydde plass i tidsskjemaet til utslitte foreldre som trenger all den tiden de har til å fokusere på nettopp å være mamma eller pappa. Det handler om å sikre et hjelpeapparat som kjemper for familiene.

Ikke alle barn og unge får rett hjelp i rett tid, og ikke alle som trenger det får et helhetlig og koordinert tilbud. Vi sørger nå for at familier med barn som trenger hjelp fra flere tjenester får lovfestet rett på en koordinator som skal avlaste familiene med blant annet å finne fram i hjelpetilbud, bistå med søknader og sørge for bedre koordinering av velferdstjenestene. Slik kan foreldrene få mer tid til det som virkelig gjelder, nemlig å være til stede med hverandre og med barnet som trenger dem som mest.

Familier skal ikke bli overlatt til seg selv når de får uventede beskjeder om barnet de venter. Ofte får gravide bare kunnskap om de genetiske og medisinske aspektene ved barnets egenskaper dersom diagnose påvises. Mange familier sitter med spørsmål, og mange er usikre på hvordan hverdagen vil bli. KrF har fått gjennomslag for en kontaktfamilieordning som allerede er under etablering ved landets sykehus. Den skal gi familiene som selv ønsker det muligheten til å kontakte en familie som har et barn med den samme diagnosen barnet de selv venter har. Ved å kontakte og eventuelt besøke en familie som har gått gjennom det samme som dem får man anledning til å stille spørsmålene man har og se hvordan hverdagen kan bli. Dette gjelder også om man skulle oppleve at barnet ikke kan leve opp. I sorgen over et barn for lite, vil det også være viktig å møte andre som har opplevd og erfart det samme.

Foreldre skal slippe å måtte bruke unødvendig mye verdifull tid på å finne fram i skjemaveldet, for eksempel ved å jevnlig måtte fylle ut skjemaer som bekrefter at barnet deres eller de selv har en kronisk diagnose. Derfor forenkler vi hjelpestønadsordninger og dokumentasjonskrav til disse slik at personer med varige funksjonsnedsettelser enklere får den hjelpen som de har krav på.

KrFs jobb for å sikre likeverd for alle verken begynner eller slutter med denne meldingen. Dette engasjementet var viktig for KrF da vi bidro til å få på plass en bedre pleiepengeordning, som både gir mulighet til å motta pleiepenger og jobbe deltid, samt at støtteordningen ikke avhenger av at barnet har noen bestemte diagnoser, men tar utgangspunkt i barnets behov. KrF prioriterte også i statsbudsjettet for 2021 å sette inn store midler for å skape flere Varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) for mennesker med funksjonsnedsettelser.

KrF ønsker et samfunn med plass til absolutt alle, et samfunn som er inkluderende og mangfoldig. Med denne reformen tar vi viktige steg i riktig retning for å møte familienes behov. Norge trenger fortsatt et parti som ser familiene og lytter til deres behov når avgjørelser som berører dem tas. Likeverdsreformen er ikke over før familiene reformen berører, faktisk erfarer at hverdagen blir enklere. Vi tenger også at hver enkelt av oss stiller opp og både ser og bidrar når situasjonen er krevende for familier som trenger ekstra hjelp.

Sammen for andre, og sammen kan vi forandre.

Mer fra: Debatt