Debatt

Behov for en forebyggingsoffensiv

DEBATT: Innsatsen kan ikke bare komme i form av ord om en «gyllen regel», det må komme i form av handling.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Når kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste roper varsku om ungdommers psykiske helse, må vi ta grep. Som fastlege og i kraft av å jobbe som ungdomsskolelege for ungdomsskolene i Sandnes, ser jeg hvor presset situasjonen er blant helsepersonell i første- og andrelinjetjenesten.

At ungdommer har det tøft, er dessverre ikke noe nytt. Det gjøres jevnlige kartlegginger på ungdomsskoletrinnet gjennom Ungdata. Kartleggingen fra 2019 viste at 16 % av ungdomsskoleelevene hadde depressive symptomer, og 25 % av dem kjente på ensomhet. I forbindelse med koronapandemien har situasjonen forverret seg ytterligere. SHoT-studien (Studenters helse og trivsel) viser at blant våre studenter ved Universitet i Stavanger er det nå hele 41 % som oppgir at de sliter med alvorlige psykiske plager og 23 % som har hatt seriøse tanker om å ta sitt eget liv.

Den sittende regjeringen har innført «den gylne regel» i helseforetakene, som sier at det skal være en høyere vekst innenfor psykisk helsevern og rusbehandling enn innenfor somatikken. Hvor blir dette av? I praksis ser vi innsparinger og sykemeldte ansatte som har for mye å gjøre.

Som førstekandidat til stortingsvalget i Rogaland for Partiet Sentrum er jeg stolt over at vi vektlegger å bygge kapasitet i mennesker, slik at alle kan erfare mestring og livshåp. Et viktig redskap for å oppnå dette er å gjøre det enklere å få god hjelp tidlig nok. Partiet Sentrum vil jobbe for en økonomisk forpliktende opptrappingsplan innen psykisk helse for barn, ungdom og studenter. Vi vil starte en forebyggingsoffensiv og lovfeste forebyggende arbeid i kommunene. Partiet Sentrum vil også redusere kortsiktige tilskudd til velferdstiltak og heller satse på langsiktige, stabile tilskudd. Dette vil vi vedta som vårt program på landsmøtet førstkommende helg.

Effekten av forebyggende arbeid kan være vanskelig å måle i kroner og øre. Konsekvensen av manglende forebygging kan være psykisk uhelse, ensomhet, utenforskap og manglende tillit til samfunnet. Dette kan gi voksne som faller utenfor arbeidslivet og samfunnet på sikt. I Partiet Sentrum vil vi gi alle en mulighet og da må man prioritere innsats og midler til forebygging. Innsatsen kan ikke bare komme i form av ord om en «gyllen regel», det må komme i form av handling. Dette vil Partiet Sentrum kjempe for.